Woonlasten voor huiseigenaar stijgen het snelst in jaren

28 maart 2024

Dit jaar worden huiseigenaren geconfronteerd met aanzienlijk hogere lokale woonlasten, zo blijkt uit onderzoek van Coelo. Gemiddeld betalen eigenaar-bewoners €1670 aan gemeentelijke, provinciale en waterschapsheffingen, wat een stijging van 7,6% betekent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is zowel absoluut als procentueel de grootste in minstens acht jaar.

Rabobank voorspelt verdere daling huizenprijzen in 2023Dit jaar worden huiseigenaren geconfronteerd met aanzienlijk hogere lokale woonlasten, zo blijkt uit onderzoek van Coelo. Gemiddeld betalen eigenaar-bewoners €1670 aan gemeentelijke, provinciale en waterschapsheffingen, wat een stijging van 7,6% betekent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is zowel absoluut als procentueel de grootste in minstens acht jaar.

Invloed op huurders en eigenaar-bewoners

Ook huurders worden geconfronteerd met een hoge stijging in woonlasten, zij het iets lager dan die van eigenaar-bewoners. Dit komt doordat huurders geen onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan de gemeente en geen eigenaarsheffing krijgen van het waterschap, en soms geen rioolheffing.

Variatie per gemeente

De lokale woonlasten verschillen sterk per gemeente. Bijvoorbeeld, inwoners van Bloemendaal betalen meer dan twee keer zoveel als die van Tilburg, deels vanwege de hogere ozb-bedragen als gevolg van duurdere huizen in Bloemendaal, een van de welvarendste gemeenten van Nederland.

Ontwikkeling in lijn met inflatie

De stijging van de woonlasten voor alle bewoners volgt de inflatie. Zonder rekening te houden met geldontwaarding zijn de gemeentelijke lasten zelfs gedaald in ruim twintig jaar tijd. Dit komt voornamelijk door het afschaffen van de ozb voor huurders door het kabinet in 2006, om de lokale lasten te beperken.

Bron: fd.nl