Woningnood onder studenten verergert: natuurgebied gekraakt in Amstelveen

21 augustus 2023

Groeiend tekort aan woonruimte

Het toenemende tekort aan betaalbare woonruimte voor studenten breidt zich uit, samen met de groeiende vraag naar huisvesting. Studenten worden gedwongen om legale en illegale alternatieven te verkennen. In Amstelveen is een natuurgebied gekraakt door een groep studenten.

Overlast door verkamering in Kralingen leidt tot steeds meer klachten van bewoners

Kraakactie in Amstelveen

Een ongebruikt natuurgebied in Amstelveen heeft gedurende tien jaar braak gelegen. Sinds mei hebben studenten het terrein, dat bekend staat als ‘Krakenburg’, bezet. De studenten hebben tenten, caravans en hutjes van afvalhout opgezet en proberen een gemeenschap te creëren met een antikapitalistische levensstijl.

Juridische en eigenaarsuitdagingen

De gemeente Amstelveen staat de bezetting toe zolang er geen onveilige situaties of overlast ontstaan. De eigenaren van het terrein, waaronder Van der Valk Investments en Duwo, zien de kraakactie als een kans om hun oorspronkelijke bouwplannen te ondersteunen, aangezien de Raad van State vorig jaar een streep zette door de bouw van studentenwoningen en appartementen op het terrein.

Toenemende woningnood

De huisvestingsproblematiek voor studenten verslechtert. Het landelijke actieplan om het tekort aan studentenwoningen aan te pakken lijkt nog niet het gewenste effect te hebben. Het gebrek aan beschikbare studentenhuisvesting wordt verergerd door strengere regelgeving en particuliere verhuurders die panden te koop aanbieden.

Internationale studenten en oplossingen

Het groeiende aantal internationale studenten dat naar Nederland komt draagt bij aan het woningtekort. Ondanks nieuwe regelgeving blijven uitdagingen bestaan in de studentenhuisvesting, en initiatieven zoals de kraakactie in Amstelveen onderstrepen de noodzaak van alternatieve oplossingen voor dit groeiende probleem.

Bron: fd.nl