De Woningimpuls van 1 mld is niet genoeg voor woningmarkt

22 december 2020

Het kabinet heeft in 2020 een miljard euro uitgetrokken voor de Woningimpuls. Met dit geld moet nieuwbouw worden gerealiseerd en moeten woningen worden opgeknapt en panden gerenoveerd om ze geschikt te maken voor woningen. Maar inmiddels blijkt dat deze 1 miljard euro bij lange na niet genoeg is om het nijpende woningtekort in Nederland structureel op te lossen. Het huidige budget van 1 mld euro is in 4 fases beschikbaar voor gemeenten om lagere grondprijzen te kunnen realiseren zodat er betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Ook moeten de procedures voor het beschikbaar stellen van bouwlocaties worden versneld.

Met de Woningimpuls van 1 mld gaat het niet goed komen met de woningmarkt in Nederland

Keuzes binnen de Woningimpuls zijn dubieus

De keuzes die gemeenten en projectontwikkelaars maken voor projecten die in aanmerking moeten komen voor een bedrag uit de Woningimpuls zijn soms nogal dubieus. Het gaat relatief vaak om huurwoningen in het middensegment. Deze woningen worden doorgaans niet door woningcorporaties beheerd, omdat hun taak primair ligt bij de sociale huurwoningen. Het is dus nog maar de vraag wie de woningen willen gaan huren als ze gereed zijn. Ook institutionele beleggers zijn geen zekere afnemers. Voor hen is immers het rendement van belang, en daar valt nog niet veel over  te zeggen als de huizen nog gebouwd moeten worden.

Miljarden extra nodig voor 1 miljoen woningen

In de komende 10 jaar moeten er eigenlijk minimaal 1 miljoen nieuwe woningen worden gerealiseerd. Daarvoor is de huidige 1 mld subsidie bij lange na niet voldoende. Wil de Woningimpuls een succes worden dan zal het Rijk nog vele miljarden extra beschikbaar moeten stellen. Dit geld moet dan vooral worden besteed aan woningen die relatief snel kunnen worden gebouwd. De gemeente zou een bonus moeten krijgen als een project eerder dan gepland kan worden opgeleverd en juist een boete als dit later is dan was voorzien. Zo wordt iedereen gestimuleerd om zich aan de afspraken te houden. Uiteraard moet wel worden gewaakt voor het afleveren van veilige woningen die volgens alle geldende voorschriften zijn gebouwd.

Bron: Het Financieele Dagblad