Woningbouwruzie Zuid-Holland: De Jonge versus Provincie

11 maart 2024

De Jonge eist dat Zuid-Holland zich schikt naar landelijk woningbouwbeleid.

De minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge (CDA), dreigt met bestuurlijke dwang als de provincie Zuid-Holland zich niet conformeert aan het landelijke woningbouwbeleid. De provincie wil afwijken van de landelijke norm van 30% sociale huurwoningen en hanteert een andere definitie van ‘betaalbare’ koopwoningen. De Jonge stelt dat dit de bouw vertraagt en de betaalbaarheid in gevaar brengt.

Comfortabel wonen in een glazen huis in AmsterdamProvincie Zuid-Holland: 40% sociale huur en bescherming van natuur

Zuid-Holland wil 40% sociale huurwoningen per nieuwbouwproject om de lage inkomensgroepen te helpen. De provincie wil ook natuur en landbouwgrond beschermen door te focussen op binnenstedelijke ontwikkeling. De provincie wijst de kritiek van De Jonge af en stelt dat er genoeg steden zijn waar 35% of meer sociale woningbouw haalbaar is.

De Jonge wil meer regie via nieuwe wet

De Jonge wil via een nieuwe wet de regie op volkshuisvesting teruggeven aan het Rijk. In deze wet worden alle woningbouwafspraken vastgelegd. Provincies en gemeenten die zich niet aan de afspraken houden, riskeren sancties.

GroenLinks-PvdA: Brief De Jonge onacceptabel en ondemocratisch

GroenLinks-PvdA, de grootste fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, noemt de brief van De Jonge “onacceptabel en ondemocratisch”. De fractie vindt dat de provincie haar eigen koers mag bepalen en dat 30% sociale huurwoningen te weinig is.

Bron: nrc.nl