De woningbouw in Rotterdam moet groener en minder versteend

21 september 2020

Voor stedenbouwkundige en cultuurwetenschapper Henk Licher is het duidelijk: de woningbouw in Rotterdam is op de verkeerde weg. Juist in deze coronatijd zou de gemeente beter moeten nadenken over de toekomst van de stad. In plaats daarvan wordt er nog meer gebouwd in gebieden die al grotendeels ‘versteend’ zijn en waar het groen met een vergrootglas moet worden gezocht. Er worden weliswaar plannen  gemaakt om wegen en pleinen te vergroenen, maar dit zet nog weinig zoden aan de dijk. Tegelijk presenteert het college van B&W plannen voor nog eens 50.000 woningen die in het stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd in de komende 20 jaar.

De expansiedrang van Rotterdam slaat door

Rotterdam wil huizen bouwen. De woningbouw in Rotterdam is erop gericht van Rotterdam nog meer een wereldstad te maken met een skyline met in het oog springende hoogbouw. Hiermee wordt tegelijk tegemoet gekomen aan de sterke behoefte aan woningen, waarvoor minder vierkante meters nodig zijn. Maar van vergroening is natuurlijk nauwelijks sprake. En als er iets is wat de coronacrisis heeft geleerd is dat mensen in tijden van stress en onzekerheid de behoefte hebben aan ruimte om zich heen, waar ze tot rust kunnen komen.

De woningbouw in Rotterdam moet groener en minder versteend

Een groene stad draagt bij aan de leefbaarheid

Licher constateert dat als er iets is dat de corona pandemie ons heeft geleerd, dit het besef is dat groen in een stad noodzakelijk is. Het draagt bij aan de leefbaarheid van straten en wijken, het geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid aan de bewoners. Meer groen in de stad, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder asfalt voor gemotoriseerd verkeer, draagt bovendien bij aan de gezondheid van de bewoners. Dit noodzaakt tot het beperken van de hoogbouw en het krampachtig blijven zoeken naar nog meer bouwlocaties ten koste van openbaar groen, aldus Licher.

Het roer moet om in Rotterdam

Als Rotterdam ook in de komende decennia een leefbare stad wil blijven, dan moet het roer om. De woningbouw in Rotterdam moet radicaal anders. Het orgaan dat hiervoor aan zet is, is in eerste instantie de gemeenteraad. Dit hoogste gezag moet tot het besef komen dat het anders moet. Er moeten betaalbare huur- en koopwoningen komen. Woningen die bedoeld zijn voor de hardwerkende Rotterdammers in de zorg en andere dienstensectoren. Peperdure appartementen op toplocaties, alleen bereikbaar voor degenen met een topinkomen, heeft de stad inmiddels meer dan genoeg.

Bron: NRC Next