Wonen is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

2 maart 2022

In maart 2021mag Nederland naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Nu al is duidelijk dat wonen een belangrijk thema wordt voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat daarbij niet alleen om de huidige krapte op de woningmarkt, maar ook om de verduurzaming van woningen en de stijgende lasten voor burgers, onder andere vanwege de oplopende kosten voor gas en stroom. Vooral de linkse partijen zetten in op haast maken met woningbouw en dan vooral sociale huurwoningen en hard optreden tegen leegstand van huizen.

Sleutelrol voor woningcrisis

GroenLinks, SP en PvdA startten eind februari hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij bleek meteen dat wonen een hoofdthema wordt. Er werd een manifest over wonen getekend in Den Bosch door kandidaat raadsleden van de PvdA, in Den Haag pleitte Jesse Klaver van GroenLinks voor een boete op langdurige leegstand van woningen. PvdA leider Ploumen licht toe dat haar partij pleit voor meer sociale woningen door bijvoorbeeld de verplichting op te leggen dat van elk bouwproject 40% uit sociale woningen bestaat. Ook moet er volgens haar wat gedaan worden aan de alsmaar stijgende prijzen van koopwoningen.

Wonen is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

De strijd tegen leegstand

Leegstand van woningen is voor alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen een no go. Hier moet hard tegen worden opgetreden. Datzelfde geldt voor speculatie met bouwgrond. Als de grond eenmaal is gekocht dan moet er ook gebouwd worden, zo vinden de politieke partijen. Gebeurt dat niet binnen een redelijke termijn dan moeten er sancties volgen. Volgens het CBS staan er in Nederland minstens 60.000 woningen langdurig leeg, 10.000 daarvan in de steden, daar waar juist de vraag enorm groot is.

Daarnaast worden veel huurwoningen in het hogere segment niet verhuurd omdat de eigenaar de te hoge huurprijs niet wil aanpassen. Hier moet hard tegen worden opgetreden, zoals bijvoorbeeld met een extra WOZ-taks, zoals GroenLinks voorman Jesse Klaver voorstelde bij de aftrap van de campagne van zijn partij in Den Haag. Ook bij de SP speelt wonen ene belangrijke rol tijdens de verkiezingscampagne. De partij pleit daarnaast voor betere voorzieningen in wijken, zoals bibliotheken en buurthuizen.

Bron: Het Financieele Dagblad