Wonen aan het water: populair ondanks overstromingsrisico’s

8 januari 2024

Overstromingen in Valkenburg: langdurige gevolgen

Meer dan tweeënhalf jaar na de overstromingen in Valkenburg worstelen de inwoners nog steeds met schadeafwikkeling en onzekerheid. De stortregens in juli 2021 zetten duizenden huizen onder water, waardoor bewoners in overstromingsrisicogebieden nieuwe verzekeringen moeten afsluiten en preventieve maatregelen moeten nemen. Burgemeester Daan Prevoo pleit voor structurele oplossingen, zoals het verplaatsen van voorzieningen, maar stuit op obstakels in bouwprojecten en financiering.

Klimaatbewustzijn en risico’sKlimaatverandering slaagt alleen met een goede langetermijnplanning

Ondanks de klimaatrisico’s lijken Nederlanders zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van klimaatverandering. Financiële toezichthouders waarschuwen dat weersextremen door klimaatverandering vaker zullen voorkomen, waardoor Nederland kwetsbaar wordt voor overstromingen, droogte, en wisselende grondwaterpeilen. DNB becijfert dat de financiële sector risico loopt bij overstromingen, maar de gevolgen van klimaatverandering worden nog niet volledig meegenomen in deze berekeningen.

Onvoldoende bewustzijn bij huiseigenaren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat huiseigenaren zich vaak niet bewust zijn van overstromings- en funderingsrisico’s bij de aankoop van een huis. De AFM pleit voor een verplicht klimaatlabel om bewustwording te vergroten. Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat in bepaalde wijken het financieel vragen kan zijn om huizen te verduurzamen of schade door klimaatverandering te herstellen, vooral voor financieel kwetsbare huishoudens.

Economische gevolgen en klimaatadaptatie

Economen waarschuwen voor bredere economische risico’s, zoals verzilting van landbouwgrond, watertekorten, en verstoringen in de binnenvaart door lage waterstanden. Klimaatverandering kan bedrijfsmodellen veranderen en de economie beïnvloeden. Hoewel de woningmarkt belangrijk is, lopen economie en infrastructuur breder risico, vergelijkbaar met de gevolgen van een pandemie.

Klimaatrisico’s en huizenprijzen

Onderzoekers van ING, ABN AMRO en Rabobank doen gezamenlijk onderzoek naar de impact van klimaatrisico’s op huizenprijzen. Hoofdeconoom Marieke Blom van ING verwacht dat wonen duurder wordt door investeringen in energiezuinigheid en klimaatbestendigheid. Desondanks zal het effect op de gehele huizenmarkt waarschijnlijk beperkt zijn, gezien de jaarlijkse fluctuaties in prijzen.

Banken en klimaatstresstest

Om verrassingen bij klimaatschade te voorkomen, vragen toezichthouders banken om hun uitstaande leningen te beoordelen in een ‘klimaatstresstest’. Hierbij moeten ze fysieke klimaatrisico’s en transitierisico’s in kaart brengen. De mate van economische impact is moeilijk in te schatten en afhankelijk van wereldwijde klimaatacties en adaptatiemaatregelen.

Bron: nrc.nl