Wie wint de strijd om de vrijgekomen sociale huurwoning?

18 september 2022

Sociale huurwoningen zijn schaars. De toewijzing wordt daarom steeds lastiger. Er zijn steeds meer groepen die voorrang moeten krijgen. Statushouders, mensen met een cruciaal beroep, huidige inwoners van een gemeente en mensen die om een andere reden een urgentieverklaring hebben gekregen. Het wordt nog lastiger als gemeenten zich ook willen gaan bemoeien met de toewijzing van koopwoningen. Sommige gemeenten willen dat de helft van de koophuizen met een koopprijs tot de grens van de NHG (355.000) beschikbaar komen voor zogenaamde ‘voorrangsgroepen’. Maar een dergelijke uitvoering staat op gespannen voet met de vrijheid van vestiging. En in hoeverre bepaalt de gemeente of iemand eigenaar van een woning mag worden of niet?

Wie wint de strijd om de vrijgekomen sociale huurwoning

Probleemanalyse ontbreekt

De Raad van State spreekt zich ook uit over de kwestie van de toewijzing van vooral koopwoningen. Want wat zijn de gevolgen? Projectontwikkelaars kunnen er nu bewust voor kiezen huizen te bouwen die net boven de NHG liggen, zodat de woningen verkocht kunnen worden zonder beperkende regels door de gemeente.

Tekort aan woningen

De kern van het probleem bij de toewijzing van sociale huurwoningen of goedkopere koopwoningen is natuurlijk het gebrek daaraan. Het opstellen van criteria waar huurders of kopers aan moeten voldoen lost dat probleem niet op. Dit constateert journalist Anna Dijkman in Het Financieele Dagblad.

Bron: Het Financieele Dagblad