Winkels en horeca hebben recht op huurkorting bij gedwongen sluiting vanwege corona

3 januari 2022

Sinds er vanwege de uitbraak van corona maatregelen werden genomen voor sluiting van horeca en niet-essentiële winkels zijn er veel rechtszaken gevoerd over huurkorting. Rechters oordeelden hier verschillend in. Nu ligt er een uitspraak van de Hoge Raad over huurkorting. De Raad is van mening dat de ‘pijn’ gedeeld moet worden tussen huurder en verhuurder. Daarbij wordt de tegemoetkoming die ondernemers kunnen krijgen voor vaste lasten meegenomen. De Hoge Raad komt met een rekenmodel dat kan worden toegepast op alle situaties. De uitspraak stelt dat winkeliers en horeca uitbaters de sluitingen tijdens de lockdown niet konden zien aankomen en dat het dus niet eerlijk is dat zij volledig opdraaien voor de huur over deze periode.

Wisselende uitspraken

Ondernemers die naar de rechter stapten om een uitspraak over huurkorting af te dwingen kregen wisselende oordelen. De ene rechter vond dat er een omzetafhankelijke korting moest worden toegepast. Een andere oordeelde dat de huurkosten eerlijk verdeeld moesten worden. Sommige rechters namen de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten die ondernemers kunnen aanvragen, wel mee in hun oordeel, andere niet. Dat zorgde voor verwarring en onvrede. Daarom werd de Hoge Raad om een oordeel gevraagd. Dat ligt er nu, zodat alle zaken op dezelfde manier beoordeeld kunnen worden.

Winkels en horeca hebben recht op huurkorting bij gedwongen sluiting vanwege corona

De zaak Heineken

Het oordeel van de Hoge Raad kwam er nadat een rechter in Limburg om advies vroeg. Bierbouwer Heineken lag in de clinch met de eigenaar van een aantal kroegen die Heineken van hem huurde en vervolgens weer door verhuurde aan de uitbaters. Heineken kwam een huurkorting overeen en berekende die vervolgens door aan de vastgoedeigenaar door ook minder huur te betalen. Daar was deze laatste het niet mee eens. Nu de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan kan ook deze zaak opnieuw worden beoordeeld.

Bron: Het Financieele Dagblad