Wet versterking regie volkshuisvesting: meer betaalbare woningen

11 maart 2024

Minister De Jonge wil met de Wet versterking regie volkshuisvesting de bouw van betaalbare woningen versnellen en sturen. De wet moet per 1 juli 2024 in werking treden en geeft Rijk en provincies meer instrumenten om te bepalen waar, voor wie en tegen welke prijs er wordt gebouwd.

Doel: twee derde van de nieuwbouw betaalbaarWoningcorporaties willen huizen blijven bouwen

Van de circa een miljoen woningen die tot 2030 in Nederland gebouwd moeten worden, wil De Jonge dat twee derde betaalbaar is. Een ‘betaalbare’ koopwoning kost in het wetsvoorstel maximaal €390.000, ongeacht de locatie. Gemeenten moeten in hun bestemmingsplannen meer van deze woningen opnemen.

Kleinere woningen

De Jonge erkent dat het prijsplafond tot kleinere woningen kan leiden. Hij vindt dit onvermijdelijk gezien de stijgende grondprijzen en de toename van eenpersoonshuishoudens. De minister verwacht dat het prijsplafond de grondprijzen zal dempen.

Sociale huur en middenhuur

In gemeenten met te weinig sociale huurwoningen wordt 30% van de nieuwbouw sociale huur. Gemeenten met veel sociale huur moeten 40% betaalbare koop- en middenhuurwoningen realiseren.

Minder procedures

De Jonge wil de procedures rond nieuwbouwprojecten verkorten. Er komt één gang naar de rechter in plaats van twee, en voor projecten tot vijftig woningen geldt de ladder duurzame verstedelijking niet meer.

Kritiek

De VVD is kritisch over de streefpercentages voor sociale huur en wil meer focus op middenhuur. De PVV vreest dat de kwaliteit van woningen achteruit zal gaan door de nadruk op betaalbaarheid.

Bron: fd.nl