Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb) treedt gefaseerd in werking

30 oktober 2023

Nieuwbouw vanaf 1 januari 2024

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op 1 januari 2024 van kracht voor nieuwbouwwoningen. Hierbij moeten bouwbedrijven kwaliteitsborgers inschakelen om de naleving van het Bouwbesluit te waarborgen.

Verbouwingen pas na 2025 onder Wkb

De Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024Verbouwingswerkzaamheden vallen pas op zijn vroegst in 2025 onder de Wkb. De minister, Hugo de Jonge, houdt vast aan dit tijdschema, ondanks tegenstand. Hoewel de Wkb al ruim twaalf jaar in ontwikkeling is, blijft er kritiek op bestaan. Een groot deel van de Eerste Kamer is tegen de Wkb, maar minister De Jonge stelt dat uitstel niet mogelijk of wenselijk is. De minister belooft dat de Wkb pas een jaar na de invoering voor nieuwbouw van kracht wordt voor verbouwingen. Eerder werd de invoeringsdatum al verschoven naar 1 juli 2024.

Verzet in de Eerste Kamer

Ondanks de toezegging van de minister blijft het verzet in de Eerste Kamer voortduren. Enkele partijen proberen de Wkb via de Tweede Kamer te stoppen. De Wkb beoogt de positie van consumenten te versterken en de bouwkwaliteit te verbeteren. Er zijn echter zorgen over bureaucratie en kosten, terwijl voorstanders wijzen op de huidige gebrekkige kwaliteitsgaranties voor nieuwe woningen.

Voortzetting discussie

De Eerste Kamer en de minister zullen de komende week opnieuw over de Wkb spreken. Ook de Omgevingswet, waar zorgen over bestaan, staat op de agenda. De minister benadrukt echter dat uitstel van deze omvangrijke hervormingen niet aan de orde is.

Bron: cobouw.nl