Werknemers willen na corona niet volledig thuis blijven werken

14 september 2020

Werknemers zijn positief over thuiswerken sinds dit voor grote groepen ging gelden als gevolg van de coronamaatregelen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek onder werknemers en zzp’ers en hieruit blijkt dat 55-70% van de thuiswerkers positief was over de nieuwe situatie. Van deze groep verwacht 40-60% ook als de coronacrisis voorbij is vaker thuis te zullen werken. Werknemers vinden dat ze thuis productiever zijn dan op kantoor. Ook goede ondersteuning vanuit de werkgever wordt gewaardeerd.

Volledig thuiswerken is niet populair

Ondanks dat veel werknemers positief zijn over thuiswerken, verwacht slechts 1 op de 10 ook na de coronacrisis volledig thuis te blijven werken. Veel medewerkers, vooral jongeren, gaan inmiddels alweer vaker naar kantoor. Deels komt dat door werkgevers die hun personeel opdragen om weer op kantoor te verschijnen. Maar ook het gemis aan contact met collega’s is een belangrijke reden waarom er minder thuis wordt gewerkt.

Werknemers willen na corona niet volledig thuis blijven werken

Vrouwen minder positief over thuiswerken dan mannen

Uit het onderzoek van het KiM blijkt dat vrouwen wat minder positief zijn over thuiswerken dan mannen. Dat komt waarschijnlijk doordat vrouwen meer zorgtaken voor hun rekening namen. Hierdoor werd door hen meer stress ervaren, vooral in de periode dat de scholen en kinderopvang gesloten waren. Mannen hebben ook vaker een aparte werkkamer dan vrouwen, waardoor zij dus vaker ‘aan de keukentafel’ zitten met hun laptop en telefoon. Jongeren ervaren ook meer stress door de coronacrisis, vaak veroorzaakt door onzekerheid over hun baan en daardoor over hun toekomst.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid