Wat doen we met Nederland als de zeespiegel 2 meter stijgt?

22 april 2023

Soms zie je ze voorbij komen op internet: kaartjes van Nederland die de gevolgen laat zien van een stijgende zeespiegel. Worst case scenario’s laten zien hoe ons land dan tot Utrecht onder water komt te staan. Hoewel een meerderheid denkt dat het heus zo ver niet zal komen wordt er wel degelijk serieus nagedacht over de gevolgen van de klimaatverandering. Deltacommissaris Peter Glas gaat met een team van deskundigen aan de slag om plannen te maken voor ons land met een hogere zeespiegel.

Forse investeringen nodig

Nederland krijgt niet alleen te maken met een stijgende zeespiegel. Ons land moet ook maatregelen nemen voor de gevolgen van extreem weer en een tekort aan zoet water. Het zal vaker en harder regenen maar daar tegenover staan langere periodes van droogte. De Deltacommissie bestaat uit verschillende deskundigen waaronder economen, ingenieurs en ecologen. Zij richten zich met hun adviezen op de start van de 22e eeuw. Dat lijkt nog ver weg, maar desondanks is het nodig om daar nu al serieus naar te kijken. Duidelijk is dat er tot 2050 al fors geïnvesteerd moet worden. De deskundigen schatten in dat hiervoor zo’n 900 miljoen euro nodig is. Door nu al maatregelen te nemen sorteert Nederland voor op de toekomst. Dit wekt vertrouwen. Niet alleen bij de inwoners van het land, maar ook voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen.

Wat doen we met Nederland als de zeespiegel 2 meter stijgt

Welke kant gaan we op?

De Deltacommissie werkt drie grove scenario’s uit. Die komen neer op ‘naar de zee toegaan’, ‘het land tegen de zee beschermen’ of ‘met de stijgende zeespiegel meebewegen’. Drie aparte teams pakken elk een thema op. Zij komen met voorstellen om de stijgende zeespiegel zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. Er wordt onder andere gekeken naar het aanleggen van een tweede kustlijn. Hierdoor ontstaat een kunstmatig meer dat water uit de rivieren kan opvangen voordat het naar zee stroomt. Meebewegen kan door drijvende woningen te bouwen of landbouwgrond op een andere manier te benutten. Met beschermen tegen de stijgende zeespiegel heeft Nederland al ruime ervaring. Na de Watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken gerealiseerd. Hier kan op worden voortgeborduurd om Nederland nog beter te beschermen tegen het stijgende water.

Bron: Het Financieele Dagblad