Wateroverlast en droogte beïnvloeden huizenmarkt in Nederland

8 januari 2024

Structurele problemen en sluiting van Oranjesluizen

De aanhoudende wateroverlast in Nederland veroorzaakt niet alleen directe problemen, zoals het sluiten van de Oranjesluizen bij Amsterdam door Rijkswaterstaat, maar wordt ook gezien als een structureel probleem dat de huizenmarkt onder druk zet.

Regionale maatregelen en toenemende risico’sKlimaatverandering slaagt alleen met een goede langetermijnplanning

Verschillende regio’s, waaronder Volendam, Hoorn, Leerdam, Meppel, en Maastricht, ondervinden problemen door overstromingen en dreigend hoogwater. Klimaatverandering, met nattere winters en drogere zomers, leidt tot toenemende wateroverlast en droogte, volgens het KNMI. De hieruit voortvloeiende risico’s worden mogelijk onvoldoende in de huizenprijzen verdisconteerd.

Impact op onroerend goed en bodemdaling

Calcasa, een onderzoeksbureau, schat dat Nederlandse woningen tot €325 miljard minder waard kunnen zijn als gevolg van klimaatverandering. Wateroverlast beschadigt onroerend goed, en het historische pompen van water leidt tot bodemdaling, wat onhoudbaar is volgens de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi).

Financiële risico’s voor boeren en funderingsproblematiek

LTO pleit voor belastingvrije financiële buffers voor boeren om weerbaarder te zijn tegen klimaatverandering. Funderingsproblematiek als gevolg van wateroverlast en bodemdaling kan naar schatting tot €60 miljard schade veroorzaken in 2050, aldus het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Risico’s onduidelijk voor huizenkopers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Vereniging Eigen Huis waarschuwen dat klimaatrisico’s, waaronder wateroverlast en funderingsproblemen, onvoldoende bekend zijn bij huizenkopers. ABN Amro benadrukt de ‘stapeling’ van klimaatrisico’s in wijken met lagere inkomens en dringt aan op snelle integratie van deze risico’s in huizenprijzen.

Oproep tot zichtbaarheid van klimaatrisico’s

De AFM, ABN Amro, en de Vereniging Eigen Huis roepen op tot meer zichtbaarheid van klimaatrisico’s voor aspirant-huizenkopers en benadrukken de noodzaak om de markt deze problemen te laten absorberen. Directeur Geek Feiter van het Verbond voor Verzekeraars en voorzitter Rogier van de Sande van Unie van Waterschappen waarschuwen tegen de bouw van 400 woningen buitendijks bij Arnhem vanwege overstromingsrisico’s.

Verzekeringseis voor hypotheken

ING, Rabobank, en ABN Amro stellen dat een verzekering een voorwaarde is voor een hypotheek en benadrukken het belang van verzekerbaarheid bij nieuwbouwprojecten in risicogebieden. Arnhem en projectontwikkelaar VolkerWessels zien echter geen overstromingsrisico en benadrukken de goedkeuring door de Raad van State en de hoogwatervrije status van de locatie.

Bron: fd.nl