Warme huizen met dank aan oude mijnen in Limburg

17 december 2018

De kolenmijnen in Limburg zijn al jaren gesloten. Maar in de zoektocht naar nieuwe energiebronnen worden ze mogelijk toch weer aangeboord. Niet voor kolen, maar voor aardwarmte, die duizenden huizen in Limburg mogelijk kunnen gaan voorzien van warmte. Vanaf 2050 moeten alle of in ieder geval zo veel mogelijk huizen ‘van het gas af’. De aardgasvoorraden raken immers op.

Warm water op grote diepte

Het bedrijf Mijnwater B.V. doet al sinds het begin van deze eeuw onderzoek naar de mogelijkheid om door de aarde verwarmd water in te zetten om woningen te verwarmen. Proefboringen leerden dat er in Limburg op een diepte van 700 meter water stroomt met een temperatuur van zo’n 28 graden. Op minder grote diepte werd water gevonden van 16 graden. Ondanks de scepsis van velen zette het bedrijf de plannen door. Zo werd het kantoor van het CBS in Heerlen al met mijnwater verwarmd. Inmiddels heeft het bedrijf de techniek verfijnd en zijn er meer bronnen aangeboord, ook buiten het voormalige mijngebied.

Wisselwerking

Volgens de directeur van Mijnwater B.V. is er sprake van een wisselwerking. Een systeem dat zorgt voor koeling produceert ook warmte, zoals een koelschap in een supermarkt of de koeling van een ijsbaan of een slachthuis. Door deze warmte te ‘bufferen’ kan de warmte worden ingezet om woningen of kantoren te verwarmen.

Warme huizen met dank aan oude mijnen in Limburg

Hoge dekkingsgraad

De door Mijnwater B.V. toegepaste techniek is veelbelovend. De TU Delft heeft onderzocht dat met deze methode in de toekomst zo’n 37% van alle woningen van warmte kan worden voorzien. In stedelijke gebieden kan dit zelfs oplopen tot 70%. In de steden kunnen dan wellicht zo’n 3 miljoen woningen op deze nieuwe manier verwarmd gaan worden in de toekomst.

Buffers

De behoefte aan warm of juist koud water verschilt. In de winter is er meer warm water nodig. ’s Morgens is er ook meer warmte nodig dan in de nacht. Die wetenschap is belangrijk voor het managen van het warme en koude water uit bronnen. Als het systeem goed is verfijnd kan er worden gewerkt met buffers voor warm en koud water zodat er verwarmd of gekoeld kan worden op die momenten dat daar behoefte aan is. Het warme of juist koude water kan in de aardlagen worden bewaard of in een boiler.

Het complete plaatje

Mijnwater B.V. kijkt inmiddels allang niet meer alleen naar het verwarmen van huizen. Het is het grootste duurzame bedrijf van West-Europa en doet meer dan dat. Er wordt ook gekeken naar de bouw van huizen en naar isolatie en ventilatie. Het is een totaal pakket van het zo comfortabel mogelijk maken van huizen. De besparing voor bestaande woningen bedraagt zo’n 35 euro per maand. Nieuwe woningen zijn iets minder voordelig uit, omdat in nieuwe huizen sowieso al energiebesparende maatregelen worden genomen. Hierdoor zijn de maanlasten al lager.