Wachtlijst voor woonwagenplekken in Nederland

29 april 2024

Op het grootste woonwagenkamp van Nederland, De Kring in Groningen, wachten 75 jongeren op een eigen plek. Een stapeltje papieren genaamd de A-lijst geeft degenen weer die al tijden op de wachtlijst staan. Deze jongeren, geboren en getogen op het kamp, delen hun leven momenteel met hun ouders in een woonwagen of caravan.

Langdurige wachttijden en tekort aan standplaatsenEr moet iets veranderen met de markt voor bouwgrond in Nederland

De wachttijden voor woonwagenplekken zijn lang, niet alleen in Groningen maar in heel Nederland. Tussen 1999 en 2018 werden standplaatsen zelfs verminderd, deels onder invloed van discriminatie van Roma, Sinti en reizigers. Ondanks beleidsveranderingen zijn er sinds 2021 nauwelijks nieuwe plekken bijgekomen, terwijl er volgens onderzoek minimaal 4.000 nieuwe standplaatsen nodig zijn.

Cultuur en gemeenschap op woonwagenkampen

Voor de bewoners van woonwagenkampen is het behouden van hun cultuur en gemeenschap van groot belang. Ze willen graag dicht bij hun familie wonen en de verbondenheid van het kamp behouden. Dit geldt met name voor jongeren die opgroeien op het kamp en willen blijven, maar worden gehinderd door de lange wachtlijsten en het gebrek aan beschikbare plekken.

Inspanningen van de gemeente Groningen

De gemeente Groningen erkent het probleem en werkt aan uitbreiding van het aantal woonwagenplekken, zij het met beperkt succes. Er wordt ingezet op nieuwe kavels en het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen voor woonwagenbewoners. Echter, de beschikbaarheid van geschikte grond blijft een uitdaging.

Financiële obstakels voor woonwagenbewoners

Het verkrijgen van financiering voor een woonwagenplek is lastig voor woonwagenbewoners, gezien beperkte leningsmogelijkheden en sterk gestegen prijzen. De kosten voor een standplaats en woonwagen zijn vaak onbetaalbaar voor jongeren die een eigen plek willen op het kamp.

Toekomstperspectief voor woonwagenbewoners

De focus op zowel nieuwe plekken als huurwoningen biedt hoop voor woonwagenbewoners, maar er blijft behoefte aan meer actie om de wachtlijsten te verkorten en de gemeenschap op woonwagenkampen te behouden. De uitdagingen liggen niet alleen bij de lokale overheid, maar ook bij het overwinnen van financiële obstakels voor jongeren die hun leven op het kamp willen voortzetten.

Bron: nrc.nl