Waarom kon het dak van het AZ stadion zomaar instorten?

20 augustus 2019

Door een constructiefout in de bouw van het stadion van voetbalclub AZ stortte in augustus 2019 een deel van het dak spontaan in tijdens een storm. Wonder boven wonder waren er geen mensen aanwezig op het moment dat dit gebeurde, er vielen dus gelukkig geen slachtoffers. Maar de ravage is groot en de club zal geruime tijd niet in het eigen stadion terecht kunnen, dit is inmiddels door de gemeente officieel gesloten. Hoe kon dit gebeuren? Constructeur Andries Broersma laat zijn licht erover schijnen

Doorrekenen van de draagkracht

Broersma was bij de bouw van het stadion, in 2006, betrokken bij het doorrekenen van de draagkracht van het dak. Mede op basis van zijn berekeningen moest er zodanig worden gebouwd dat het dak ‘het zou houden’. Hij constateert, op basis van de foto dat er een constructiefout in de bouw is gemaakt. De kolommen, waaraan de buizen waar het dak op rustte waren bevestigd, staan immers nog overeind.

Broersma is van mening dat een berekeningsfout niet logisch is. Als dat het geval was geweest dan was het al veel eerder mis gegaan dan na 13 jaar. Een constructie blijft staan zolang het goed gaat, maar als er bij wijze van spreken een paar bouten niet strak genoeg zijn aangedraaid kan dat uiteindelijk leiden tot een catastrofe zoals dit, aldus de deskundige.

Waarom kon het dak van het AZ stadion zomaar instorten

Fouten in detail engineering

Of er in het geval van het AZ stadion sprake is van een grote constructiefout in de bouw is zeker geen vaststaand feit aldus Broersma. Hij vergelijkt dit ongeluk met het instorten van een parkeergarage in Wormerveer. Daar bleek dat een aantal lassen niet goed was aangebracht. Een relatief kleine fout, maar wel met heel grote gevolgen. Dat er op het dak van het AZ-stadion zonnepanelen lagen is volgens Arnold Broersma niet de oorzaak van het instorten.

Voordat een constructie bezwijkt onder te veel gewicht moet er heel wat gebeuren, licht hij toe. Daarvoor zijn er veel veiligheidsmarges ingebouwd. Bovendien is de wijze waarop het dak is ingestort ook niet te wijten aan te veel gewicht op het dak naar zijn mening. De constructeur acht zich niet verantwoordelijk, de verantwoording voor de bouw ligt bij de aannemer. Maar mocht AZ zijn expertise op prijs stellen dan is hij beschikbaar, aldus Broersma.

Bron: NRC Next