Waarom huizenprijzen ongevoelig lijken voor de hypotheekrente

6 mei 2024

Herstel na schrik

Ondanks een snelle stijging van de hypotheekrente in de afgelopen twee jaar, is de huizenmarkt snel hersteld van de schok. Hoewel de prijzen ten opzichte van het voorgaande kwartaal slechts drie kwartalen daalden, begon de markt vanaf de tweede helft van 2023 alweer te stijgen.

Rentebeleid ECBDalende huizenprijzen en afnemende transacties

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar rentetarieven snel en aanzienlijk vanaf de zomer van 2022, wat leidde tot hogere rentes op langlopende staatsleningen en uiteindelijk tot stijgende hypotheekrentes voor huizenkopers.

Impact op woningmarkt

Hoewel de hogere hypotheekrentes meer woningen onbetaalbaar zouden maken, blijft de huizenmarkt veerkrachtig. Oorzaken hiervan zijn onder meer toegenomen besteedbaar inkomen per huishouden, arbeidsparticipatie en de extreme schaarste op de woningmarkt.

Beperkte stijging hypotheekrente

De effectieve stijging van de hypotheekrente blijkt minder groot dan gedacht. Voor bestaande hypotheken blijven de lage rentetarieven van kracht, terwijl alleen nieuwe leningen hogere rentes kennen.

Afzwakkend effect van rentebeleid

Het beperkte effect van de rentestijging op de woningmarkt wijst op een bredere trend: het afnemende effect van het rentebeleid van centrale banken op de economie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) merkt op dat de doorwerking van officiële rentetarieven naar andere rentes trager en minder effectief lijkt te zijn dan voorheen.

Toekomstige ontwikkelingen

Hoewel de huidige rentestijging vooralsnog beperkt effect heeft op de woningmarkt, roept het vragen op over de effectiviteit van het rentebeleid van centrale banken. Ondanks aanzienlijke rentestijgingen lijkt de economische groei in zowel de eurozone als de Verenigde Staten weinig te lijden te hebben.

Conclusie

De huizenmarkt vertoont een opvallende veerkracht tegenover rentestijgingen, wat wijst op een mogelijk verminderde impact van het rentebeleid van centrale banken op de economie. De historische grafieken van huizenprijzen in Nederland laten zien hoe sterk de markt is gestegen, zelfs na correctie voor inflatie.

Bron: nrc.nl