Waarom grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten vaak stuit op weerstand en uitdagingen

6 juni 2023

De huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland blijft een uitdaging. Ondanks de aanwezigheid van regels, goede intenties en plannen, worden veelbelovende projecten vaak tegengehouden door weerstand en angst van omwonenden.

Weerstand tegen grootschalige huisvesting

Hoewel gemeentes en ondernemers het erover eens zijn dat de huisvesting van arbeidsmigranten verbeterd moet worden, stuiten concrete plannen vaak op weerstand van omwonenden. Een voorbeeld hiervan is het geval van het FruitVillage complex in Geldermalsen. Ondanks de overeenstemming met de gemeente en het enthousiasme van ondernemers en veel inwoners, is er hardnekkige weerstand. Tijdens een informatieavond werd duidelijk dat de tegenstanders gebrekkige informatie als argument gebruiken, waardoor het realiseren van het project bemoeilijkt wordt.

Angst en bezwaren van omwonenden

De bezwaren van omwonenden tegen grootschalige huisvesting zijn divers. Naast de vrees voor verandering van het uitzicht, is er angst dat de huisvesting uiteindelijk niet voor arbeidsmigranten, maar voor vluchtelingen zal worden gebruikt. Deze zorgen worden geuit op lokale nieuwssites en sociale media, waarbij de plannen als “schaamteloos” en “bizar” worden bestempeld. Er zijn ook beschuldigingen van vriendjespolitiek richting de gemeente.

Succesvolle huisvesting in Wijk en Aalburg

Er zijn echter ook voorbeelden waarin grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten wel is gelukt. In Wijk en Aalburg, twintig kilometer ten noordwesten van Den Bosch, is een wooncomplex gebouwd voor 132 arbeidsmigranten. Hier is het gelukt om met de omwonenden in gesprek te gaan en vertrouwen te creëren. Een belangrijk aspect was dat de verhouding tussen het aantal arbeidsmigranten en de omvang van het dorp klopte, zodat angst bij omwonenden werd voorkomen.

Belang van goede huisvesting

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is essentieel, vooral in een krappe arbeidsmarkt. Cees van Doorn, eigenaar van VanDoorn Living, benadrukt dat het voldoen aan basisbehoeften, zoals goede huisvesting, de basis legt voor het creëren van een werkomgeving waarin arbeidsmigranten zich gerespecteerd en nuttig voelen. Dit draagt bij aan het behoud van werknemers en biedt mogelijkheden voor opleiding en groei.

Vergunningsprocedures en financiering

Het realiseren van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten vereist een zorgvuldige vergunningsprocedure. In sommige gemeentes kunnen tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan worden toegestaan. Financiering is ook een uitdaging, aangezien dit soort projecten vaak niet winstgevend zijn.

Bron: FD