Waakzaamheid nodig voor leningen in commercieel vastgoed

22 augustus 2023

Verhoogd risico op wanbetaling

Hoewel er momenteel weinig aanwijzingen zijn voor verhoogde kredietrisico’s in bankleningen voor commercieel vastgoed, is de kans op wanbetaling binnen een deel van de kredietportefeuilles wel gestegen. Dit kan resulteren in toenemende verliezen in de toekomst.

Terugkerende bezoekers zorgen voor hogere omzet winkelbelegger Eurocommercial Properties

Waarschuwing van financieel stabiliteitscomité

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), bestaande uit vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën, benadrukt daarom de noodzaak van waakzaamheid bij leningen voor commercieel vastgoed. Dit omvat leningen voor bedrijfspanden, winkelruimtes en verhuurde of doorverkochte woonhuizen.

Inflatie en stijgende rentes verhogen risico’s

Het FSC constateert dat de aanhoudend hoge inflatie en de stijgende rentes bijdragen aan verhoogde risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland. De financiële markten blijken gevoelig voor correcties.

Oproep tot beheerste groei en begrotingsdiscipline

Met het oog op de inflatie benadrukt het comité dat sociale partners een verantwoordelijkheid hebben om via beheerste winst- en loongroei bij te dragen aan inflatiebeheersing. Ook wordt de overheid opgeroepen om begrotingsdiscipline te handhaven, als bijdrage aan het temperen van de inflatie. Het FSC houdt toezicht op de financiële stabiliteit binnen Nederland.

Bron: fd.nl