VvE-Belang: VvE’s zijn de dupe van de strijd van banken tegen witwassen

31 oktober 2019

Banken voeren een actief beleid om witwassen en financiering van terrorisme. Dat is natuurlijk te prijzen, maar bestuurders van VvE’s dreigen daar de dupe van te worden. Zij moeten verplicht formulieren invullen waarmee ze de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden. Een weigering betekent dat de rekening van de VvE wordt geblokkeerd. VvE’s zijn goede ‘klanten’ van de Nederlandse banken. In totaal staat er ruim 2,7 miljard euro aan spaartegoed op de rekeningen van de circa 125.000 VvE’s in Nederland.

Persoonlijke zeggenschap over de VvE tegoeden

Ondertekening van de door de bank gewenste verklaring zorgt er volgens VvE Belang voor dat de indruk ontstaat dat de bestuurders persoonlijk zeggenschap hebben over de tegoeden van de VvE. Dat is natuurlijk niet zo, aldus VvE-Belang. De tegoeden worden besteed in overleg en na instemming door de leden. De bestuurders kunnen slechts zeer beperkt zelf beslissingen nemen over investeringen. De bestuurders vinden het onterecht dat ze door ondertekening van de verklaring hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het financiële handelen van de VvE, een zeer ongewenste situatie.

VvE-Belang VvE’s zijn de dupe van de strijd van banken tegen witwassen

Wettelijke vrijstelling voor VvE’s

De VvE’s moeten nu een zogenaamd UBO formulier ondertekenen. Hiermee verklaren ze dat ze de uiteindelijke belanghebbende zijn van de tegoeden van de VvE. Maar de Nederlandse wetgeving heeft VvE’s hiervan juist vrijgesteld omdat ze volgens de wet alleen tot doel hebben om te zorgen voor het onderhoud van de gebouwen die ze beheren. Ook als VvE bestuurders het formulier wel ondertekenen duurt het soms maanden voordat dit is geregeld. Al die tijd kunnen er geen betalingen worden gedaan, wat zeer problematisch kan zijn. Grote banken zoals ABN-AMRO, Rabobank en ING hebben overigens nog geen rekeningen van VvE’s daadwerkelijk geblokkeerd, maar het wordt niet uitgesloten dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren als de bestuurders weigeren de formulieren in te vullen.

Bron: Het Financieele Dagblad