Vrije grondmarkt vertraagt woningbouw en kost overheden jaarlijks honderden miljoenen

4 april 2024

Adviesbureau Brink concludeert na onderzoek dat de handel in schaarse grond leidt tot aanzienlijke prijsopdrijving, wat nadelig is voor woningbouwprojecten. De laatste jaren zijn de grondprijzen sterk gestegen, waardoor woningbouwprojecten op grote schaal vertraagd worden. Overheden moeten jaarlijks honderden miljoenen euro’s bijdragen vanwege deze hoge grondprijzen, wat leidt tot aanzienlijke publieke tekorten bij gebiedsontwikkelingen.

Publiek tekort en problematiekEr moet iets veranderen met de markt voor bouwgrond in Nederland

Vooral buitenstedelijke locaties ervaren problemen met hoge grondprijzen, waarbij een kwart tot de helft van de projecten te maken heeft met een publiek tekort. Dit tekort wordt geschat op 10.000 tot 25.000 euro per woning.

Rol van grondhandelaren

Grondhandelaren spelen een significante rol bij het opdrijven van grondprijzen. Vooral tussenhandelaren kunnen prijzen aanzienlijk verhogen door grond door te verkopen met een aanzienlijke waardestijging.

Verdichten en tegenzin

Ontwikkelaars betalen vaak te veel voor grond in vergelijking met gemeentelijke plannen, waardoor verdichten, bouwen van minder betaalbare woningen of bezuinigen op openbare ruimtes vaak de enige opties zijn. Gemeenten kiezen hierbij vaak met tegenzin voor verdichten.

Subsidies en planbatenheffing

Om projecten op gang te helpen, worden subsidies vaak gebruikt, hoewel gemeenten deze steun als problematisch ervaren. Het kabinet overweegt een planbatenheffing om de waardestijging van grond te belasten, vergelijkbaar met succesvolle praktijken in andere landen.

Toekomstige maatregelen

Voor de zomer worden de resultaten van de studie naar de planbatenheffing verwacht. Hoogleraar gebiedsontwikkeling schat de potentiële opbrengsten van de planbatenheffing voorlopig op 1,1 miljard euro per jaar.

Bron: cobouw.nl