Vrij baan voor zelfrijdende voertuigen

5 juli 2019

Sinds 1 juli is het toegestaan om zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te testen. De verplichte aanwezigheid van een steward komt daarmee te vervallen. Het gaat hierbij met name om proefritten met shuttles, oftewel pendelbusjes die een vaste route tussen twee locaties afleggen, en rijdende wegafzettingen die op de snelweg worden gebruikt. Deze voertuigen dienen autonomer te functioneren dan de zelfrijdende auto, die vooral assisterende functies heeft als zelfstandig inparkeren, afstand tot de voorligger bewaren en de auto binnen de rijstrook houden. De bestuurder blijft hierbij verantwoordelijk en kan in alle gevallen ingrijpen.

Nederland als koploper

Zelfrijdend vervoer is een paradepaardje van Nederland, zowel wat betreft technologie als wetgeving. Per 1 juli is de nieuwe Experimenteerwet van kracht geworden, die de Wegenverkeerswet van 1994 aanpast. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet zelfrijdend vervoer als mogelijkheid om het verkeer veiliger te maken en files, die veroorzaakt worden door ongevallen, te verminderen. De infrastructuur en regelgeving moet voorbereid zijn op de auto van de toekomst, zodat deze, zodra hij op de markt is, veilig gebruikt kan gaan worden.

Ook voor vrachtverkeer

Adviesbureau KPMG deed begin dit jaar onderzoek in 25 landen en stelt vast dat Nederland het best is voorbereid op het gebruik van zelfrijdende auto’s. De wegen verkeren in goede staat, er is een uitstekende digitale infrastructuur en de overheid zet zich actief in om zelfrijdende auto’s veilig in het verkeer te brengen. Bij het testen van zelfrijdende voertuigen gaat het niet alleen om het vervoer van personen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor vrachtverkeer, door autonome vrachtwagens bijvoorbeeld in colonne kort achter elkaar de weg op te sturen. Dit wordt ook wel platooning genoemd.

Steward gaat verdwijnen

De mogelijkheden van de nieuwe wet zullen het eerst zichtbaar worden in de zelfrijdende shuttle. In Nederland rijden nu op zo’n dertig locaties zelfrijdende shuttles bij wijze van proef. Deze shuttles worden nog allemaal bemand door een steward. Door de nieuwe wetgeving zal deze langzamerhand uit beeld verdwijnen. Zodra de busjes onbemand op pad mogen, worden ze beter betaalbaar voor de beheerder en kunnen ze flexibeler worden ingezet. Zo kunnen de shuttles in de toekomst prima fungeren als taxi of kleinschalig ov.

De volgende stap

De eerste en enige shuttlebus zonder bestuurder is de ParkShuttle, die op een gesloten traject tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijvenpark Rivium te Capelle aan den IJssel rijdt. In Den Haag rijdt sinds eind mei de eerste autonome minibus in de stad, de HagaShuttle. Deze shuttle vervoert, nu nog bemand door een steward, personen tussen de ov-halte Leyenburg en het Haga Ziekenhuis. Het doel is om de shuttlebusjes in de toekomst sneller te laten rijden dan de huidige snelheid van 15 tot 20 kilometer per uur, en ze in te zetten in complexe verkeerssituaties. Voor het zover is, zal er meer onderzoek moeten plaatsvinden en zullen er nog vele testritten nodig zijn.

Bron: NRC.next