Volkshuisvestingsfonds van kabinet pompt 450 miljoen in verbetering arme wijken

17 november 2020

Het kabinet stelt een fonds van in totaal 450 miljoen euro beschikbaar. Dit fonds moet de leefbaarheid in arme wijken in Nederlandse gemeenten te verbeteren. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen gemeenten, en in veel gevallen zullen dat woningcorporaties binnen die gemeenten zijn, woningen opknappen en maatregelen treffen om de huizen energiezuiniger te maken. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde deze plannen aan in een brief die zij half november 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

Leefbaarheid in arme wijken gaat hard achteruit

Steeds meer arme wijken in Nederlandse gemeenten gaan achteruit als het om de veiligheid en leefbaarheid gaat. De kwaliteit van de woningen is slecht maar ook andere voorzieningen in deze wijken laten te wensen over. De eigenaren van deze woningen, veelal woningcorporaties, hebben onvoldoende financiële middelen om hier iets aan te doen. Omdat de markt voor sociale huurwoningen toch al krap is wil het kabinet ervoor zorgen dat de leefbaarheid in deze arme wijken wordt verbeterd. Zo kunnen mensen die er wonen kunnen profiteren van een beter leefklimaat. Naast dit fonds kondigde Ollongren ook aan dat de regels voor het toewijzen van een sociale huurwoning worden aangepast. Zo kunnen ook alleenstaanden, een groeiende groep in Nederland, een eerlijke kans krijgen op een woning, ondanks de enorme krapte op de woningmarkt in Nederland.

Volkshuisvestingsfonds van kabinet pompt 450 miljoen in verbetering arme wijken

Harde eisen van linkse partijen voor steun

Omdat de regeringspartijen op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben, zijn zij voor het doorvoeren van wetsvoorstellen afhankelijk van steun van de oppositie. Met name GroenLinks en de PvdA stelden harde eisen voor steun aan de woonbegroting van minister Ollongren. Zij wilde aanvankelijk slechts 20 miljoen begroten voor de verbetering van de leefbaarheid in arme wijken. Onder druk van vooral de oppositie werd dit bedrag uiteindelijk verhoogd naar de nu afgesproken 450 miljoen. In de tweede helft van november 2020 bespreekt de Tweede Kamer met de minister haar begroting voor 2021.

Bron: NRC Next