Verzorgingstehuizen moeten terugkomen

11 augustus 2017

Bron: NRC Handelsblad

Verzorgingstehuizen moet nieuw leven ingeblazen worden als het aan Jan Bouma (93) ligt. De oud-directeur van verzorgingstehuis Valckensteyn, betreurt de norm dat ouderen zelfstandig moeten blijven wonen tot het echt niet meer kan.

De zorg bij mensen neemt toe en die in tehuizen neemt af. Als gevolg hiervan worden veel verzorgingshuizen gesloten of gecombineerd met verpleeghuizen. Ook wordt de leeftijd voor opname steeds hoger en de opnameduur steeds korter. Beleidsmakers kijken niet goed naar de behoefte van ouderen. Hun beslissingen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen worden gemaakt op basis van hun eigen angst voor ‘bejaardengetto’s’ en niet op basis van de wensen van ouderen. Zij geven namelijk de voorkeur aan wonen in, of in de directe omgeving van, een zorginstelling. Het niet voorzien in deze behoefte werkt averechts.

Kwetsbare ouderen belanden vaak onnodig in het ziekenhuis. Recente CBS-Cijfers tonen dat het aantal ouderen dat overlijdt als gevolg van een val stijgt. Een van de oorzaken hiervoor is dat ouderen noodgedwongen zelfstandig moeten wonen. Tegelijkertijd stijgt ook het aantal ouderen dat naar de spoedeisende hulp moet na een val.

Meer verzorgingstehuizen openen is de oplossing voor deze ellende. 98 procent van de bevolking deelt deze mening en wil dat de verzorgingshuizen blijven. Een opiniepeiling door Maurice de Hond toonde aan dat ouderen naast onderdak, eten en verzorging, ook aanspraak en gezelligheid vinden in verzorgingstehuizen. Het negeren van deze wensen is niet meer mogelijk. De omgang met kwetsbaren in de samenleving toont aan hoe beschaafd een land is. Bejaarden hoeven het veld niet te ruimen in de veronderstelling dat hun taak erop zit.