Verzet tegen Omgevingswet verliest kracht: ‘motie onwerkbaar’

8 november 2023

Problemen en uitstel

Het verzet van de Eerste Kamer tegen de Omgevingswet lijkt weinig impact te hebben. Aanvankelijke zorgen over softwareproblemen, uitvoeringspraktijk, en minimale functionele eisen leidden tot uitstel van deze belangrijke hervorming. De wet, gericht op het vereenvoudigen van bouw-, milieu- en geluidsregels, werd uiteindelijk goedgekeurd voor invoering op 1 januari 2024.

Veranderingen na verkiezingenInvoering nieuwe Omgevingswet is voor veel gemeenten nog een heet hangijzer

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart ontstonden nieuwe politieke verhoudingen en werd de kritiek op de Omgevingswet voortgezet. Ondanks kritische geluiden en aangenomen moties lijkt de kans op verdere vertraging minimaal.

Motie aangenomen

Een recent aangenomen motie roept minister Hugo de Jonge op om opnieuw te overleggen met gemeenten, provincies en waterschappen. Hoewel de motie aangenomen is, lijkt De Jonge onaangedaan en noemt hij deze ‘onwerkbaar’ en ‘onuitvoerbaar’. Hij benadrukt het ontbreken van juridische mogelijkheden om een aangenomen stemming te herroepen.

Toekomstige gesprekken en mogelijke moties

De Eerste Kamer vraagt De Jonge om verdere gesprekken met vertegenwoordigers van lokale overheden. De uitkomst van deze gesprekken zal duidelijkheid verschaffen over de voortgang van de Omgevingswet. Hoewel moties niet uitgesloten zijn, lijkt een motie van afkeuring onwaarschijnlijk.

Discussie voortgezet, maar einde nog niet in zicht

Hoewel de Eerste Kamer over twee weken opnieuw bijeenkomt, blijft de discussie voortduren. De bewindspersoon zal in gesprek gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen om eventuele zorgen weg te nemen. Een motie van afkeuring lijkt echter niet op de agenda te staan.

Bron: cobouw.nl