Vertraging in woningbouw in de Randstad vanwege stikstofbeperkingen houdt aan

8 september 2020

Nu de voorgestelde maatregel om de hoeveelheid eiwit in veevoer te beperken van tafel is, lijkt er op korte termijn geen oplossing voor het stikstofprobleem. Hierdoor blijven er beperkingen van kracht om te bouwen. Vooral in de Randstad en op de Veluwe zorgt dit ervoor dat er veel minder gebouwd kan worden dan gemeenten en projectontwikkelaars zouden willen.

Snelheidsverlaging op de snelweg heeft deels effect

De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen naar 100 km per uur heeft op bepaalde plaatsen het gewenste effect bereikt. De uitstoot van stikstof is gedaald, waardoor onder andere een aantal bouwprojecten in Brabant nu door kunnen gaan. Maar op andere plaatsen speelt het stikstofprobleem nog steeds een belangrijke rol. Langs de kust kan bijvoorbeeld nog steeds niet worden gebouwd, althans niet in de mate die wenselijk zou zijn.

Vertragingen in woningbouw in de Randstad vanwege stikstofbeperkingen houdt aan

De Veluwe beperkt bouwen in Arnhem en Ede

De Veluwe, één van de twee grootste Natura 2000 gebieden in Nederland samen met de Waddenzee, zorgt ervoor dat in gemeenten die daar liggen flinke bouwbeperkingen gelden. Met name de gemeenten Arnhem en Ede kunnen daardoor bouwprojecten die in de planning zitten niet door laten gaan. Als de beperking van eiwit in het voer van het vee het gewenste effect had gehad en als deze maatregel vanaf 2021 zou zijn ingevoerd dan had dit een positief effect gehad. Dat geldt ook voor een aantal grote infrastructuur projecten. Nu de veevoermaatregel van tafel is moet er worden gezocht naar andere manieren om het stikstofprobleem op te lossen.

Sanering van de varkenshouderijen biedt vooral ruimte in Oost- en Zuid Nederland

Minister Carola Schouten van Landbouw wil nu inzetten op een verdere en mogelijk versnelde sanering van het aantal varkenshouderijen in Nederland. Dit biedt zeker ruimte als het gaat om het oplossen van het stikstofprobleem. Alleen zijn deze bedrijven niet in de Randstad of op de Veluwe gevestigd. Sanering zal dan ook vooral ruimte bieden in Zuid- en Oost-Nederland. Nu zijn ook daar woningen nodig, zeker nu als gevolg van de coronacrisis meer mensen op zoek zijn naar een woning met meer ruimte buiten de Randstad. Maar voor bouwen in de Randstad zal toch ook op redelijke termijn een oplossing moeten komen.

Bron: NRC Next