Verplichte zonnepanelen en niet bouwen buiten de stad

17 december 2018

Rijksbouwmeester Floris Alkemade kwam met een advies voor het Rijk wat betreft de inrichting van onze leefomgeving. Hierbij gaat het voornamelijk over het bouwen van nieuwe woningen. Het Rijk moet meer de touwtjes in handen nemen in plaats van de gemeentes. Het advies is vooral bedoeld om een discussie op gang te brengen over de toekomst van Nederland.

Niet bouwen in het groen

Volgens Alkemade wordt er te veel gebouwd buiten de steden wanneer we nieuwbouw aan de gemeentes overlaten. Geen goede ontwikkeling, want er worden steeds meer hapjes uit onze groene gebieden genomen voor nieuwbouw. Het advies: bouwen binnen de stad. Dit is echter wel lastig, aangezien het duurder is. Maar het zorgt wel voor een betere toegang tot de stad. Verder zouden de boeren een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van watermanagement en natuur. Ook moeten ze een circulaire landbouw nastreven.

Verplichte zonnepanelen en niet bouwen buiten de stad

Alternatieven voor gas

Alkemade gaf ook advies over onze energiebronnen. Hij stelt een wet voor die het verplicht maakt dat er een aantal zonnepanelen op elk dak komen. Zo worden weilanden vol zonnepanelen voorkomen, aangezien dat geen mooi landschap oplevert. Ook voor het verwarmen van woningen moet er gekeken worden naar andere opties. Alkemade noemt in zijn advies warmtenetten voor woningen die werken op aquathermie of geothermie. Deze technieken zouden beter zijn dan groen gas en elektrische boilers.

Wie betaalt de kosten?

Alle maatregelen in het advies van Alkemade zijn niet goedkoop. Als de boeren hun bedrijf moeten aanpassen, kost hen dat veel geld. Ook zonnepanelen op alle daken leggen is niet goedkoop. Daarom moeten er subsidies komen vanuit het Rijk voor deze maatregelen. Wat betreft het anders inrichten van de steden, ziet Alkemade vooral voordelen. De energietransitie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat oude wijken worden opgeknapt. Al met al vindt hij dat de opgaven die op ons af komen wat betreft klimaat en leefbaarheid, ons de kans geven om dingen te vernieuwen en te verbeteren.

Bron: FD.nl