Verhuurders vrezen miljardenschade door te hoge huren

13 mei 2024

Verhuurders van vrijesectorwoningen zijn bezorgd over mogelijke terugbetalingen tot wel €6,4 miljard vanwege rechterlijke uitspraken die stellen dat zij jarenlang te hoge huren hebben gerekend. Deze vrees komt voort uit een recente studie die in opdracht van vastgoedbeleggers is uitgevoerd.

Ongelijkheid in huurprijsbeleidKopers van appartementen zijn flink goedkoper uit in 2023

Rechters hebben kritiek geuit op het huurprijsbeleid van grote verhuurders, zoals Bouwinvest, Amvest, Vesteda en ASR, waarbij jaarlijkse huurverhogingen vaak bovenop de inflatie plaatsvonden. Dit beleid is volgens de rechters ‘oneerlijk’ en in strijd met Europese consumentenbeschermingsregels, wat heeft geleid tot het schrappen van huurverhogingen en in sommige gevallen tot aanzienlijk lagere huurprijzen.

Impact op rendement en investeringen

Als deze rechtspraak standhoudt, kan dit leiden tot een totale terugbetaling van €6,4 miljard aan huurders over de afgelopen vijftien jaar. Bovendien kunnen toekomstige huurinkomsten tot wel 34% dalen, waardoor verhuurders moeite zullen hebben met investeringen in verduurzaming en nieuwbouw, wat op zijn beurt het rendement van vastgoedbeleggers aanzienlijk zou verminderen.

Brede implicaties voor de samenleving

Deze gevolgen treffen niet alleen institutionele en particuliere vastgoedbeleggers, maar ook woningcorporaties, wat een aanzienlijke impact heeft op de bredere samenleving en de woningbouwsector.

Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen

De precieze omvang van de financiële gevolgen voor verhuurders blijft onduidelijk, evenals hoeveel partijen in de problemen kunnen komen als gevolg van de verminderde vastgoedwaarde en mogelijke schuldposities. De hoop van verhuurders is nu gevestigd op hoger beroepen en een uitspraak van de Hoge Raad over de interpretatie van Europese regelgeving.

Oproep tot voorzichtigheid vanuit verhuurders

Verhuurders adviseren huurders om vooralsnog gewoon hun huur te blijven betalen, in afwachting van verdere juridische ontwikkelingen. Ze benadrukken dat ze in contact zullen treden met huurders als de uitspraak van de Hoge Raad in hun voordeel uitvalt, maar pleiten voor geduld en terughoudendheid tot die tijd.

Bron: fd.nl