Verhuurder niet volledig aansprakelijk voor gebrek aan controle meterkast

22 juni 2023

In dit artikel wordt de situatie besproken waarin netbeheerder Liander mogelijk aansprakelijk is voor een brand in een cocktailbar, ondanks het gebrek aan controle. Het gerechtshof heeft echter geoordeeld dat Liander slechts gedeeltelijk aansprakelijk is. We bekijken de zaak, de uitspraak van het gerechtshof en het commentaar van betrokken partijen.

De zaak: Brand in cocktailbar

In september 2014 brak er brand uit in een luxe cocktailbar in Amsterdam. De oorzaak van de brand lag in de verzegelde ‘huisaansluitkast’ in de meterkast, waar een monteur van Liander een elektrische zekering met een te groot vermogen had geplaatst. Gelukkig kon de schoonmaker het pand op tijd verlaten. Nu rijst de vraag wie er aansprakelijk is: de netbeheerder Liander of de bareigenaar die het pand huurt waarin de aansluitkast zich bevindt. Het antwoord wordt gezocht in de wet en het contract tussen beide partijen.

De uitspraak: Gedeeltelijke aansprakelijkheid

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs Liander grotendeels in het gelijk gesteld. Hoewel de uitspraak uitgebreid ingaat op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de ‘risicoaansprakelijkheid’, is de doorslaggevende factor de ‘aansluit- en transportovereenkomst’ tussen Liander en de elektriciteitsgebruiker. Volgens het hof is Liander aansprakelijk omdat ze de verplichtingen uit deze overeenkomst niet is nagekomen, aangezien de monteur de verkeerde zekering heeft laten zitten. Echter, op basis van de algemene voorwaarden in het contract is Liander vrijgesteld van aansprakelijkheid voor bedragen boven de 1.400 euro. De bareigenaar, die niet verzekerd is, heeft dus alleen recht op 1.400 euro en moet bovendien een deel van de kosten van de schade-experts terugbetalen.

Het commentaar: Gemengde reacties

Gijs Volders, de advocaat van de bareigenaar, benadrukt dat Liander jarenlang haar eigen apparaten niet heeft gecontroleerd, wat in strijd is met de wet. Hij vindt het terecht dat Liander aansprakelijk kan worden gehouden voor dergelijke fouten. Echter, Volders is ontevreden over het feit dat de algemene voorwaarden vrijwel alle claims uitsluiten. Hij vindt dat de financiële belangen van Liander niet zwaarder zouden moeten wegen dan de wettelijke veiligheidsnormen en dat dit Liander niet stimuleert om onveilige situaties beter te controleren.

De rol van netbeheerders en algemene voorwaarden

Marco de Boer, energie- en bouwrechtadvocaat, vindt de uitspraak boeiend vanwege het verschil tussen de rechtbank