Verduurzaming stimuleren met NHG: Pleidooi voor Uitbreiding

17 januari 2024

De Stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG) roept op tot een verruiming van de huidige regeling, waarmee huiseigenaren die hun woning met NHG hebben gefinancierd €25.000 extra kunnen lenen voor verduurzaming. Momenteel kunnen kopers al 6% (€26.100) boven de maximale NHG-grens lenen voor energiebesparende maatregelen.

NHG als Financiële Bescherming

NHG beschermt hypotheken tegen financiële tegenvallers voor huiseigenaren en is momenteel van toepassing op woningen met een koopprijs tot €435.000. Deze maximale grens wordt jaarlijks aangepast.

Populariteit van NHG

Uit gegevens van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat bijna 40% van de hypotheekaanvragen afgelopen jaar betrekking had op NHG. De meerderheid van deze aanvragen is gericht op de aankoop van woningen, terwijl een kleiner deel oversluitingen of tweede hypotheken betreft.

Te Koop staande Woningen en NHG

Bijna de helft van de momenteel te koop staande woningen in Nederland heeft een vraagprijs van €435.000 of minder, waardoor ze financierbaar zijn met NHG. In Amsterdam geldt dit echter voor minder dan een derde van het woningaanbod.

Conclusie

Het pleidooi van de NHG-stichting om huiseigenaren extra financieringsmogelijkheden te bieden voor verduurzaming onderstreept de groeiende relevantie van duurzaamheid in de vastgoedmarkt. Een mogelijke uitbreiding van de NHG-regeling kan niet alleen de verduurzaming stimuleren maar ook het aantal NHG-gefinancierde woningen vergroten.

Overwegingen in het Kader van Verduurzaming
De voorgestelde verruiming van NHG voor verduurzaming opent discussies over de rol van duurzaamheid in de hypotheeksector en benadrukt de noodzaak om financiële instrumenten aan te passen aan de veranderende behoeften van huiseigenaren en de samenleving als geheel.

Bron: NRC