Verbetering van bouwteamovereenkomsten: een nieuw perspectief

4 april 2024

Bouwteamovereenkomsten in opkomst

Het gebruik van bouwteams neemt toe, maar de samenwerking verloopt niet altijd vlekkeloos. Een herziene modelovereenkomst wil deze tekortkomingen aanpakken. De vernieuwde versie van de modelovereenkomst voor bouwteams, bekend als de ‘Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020’, streeft naar betere specificiteit en actualiteit. Dit komt voort uit de groeiende populariteit van bouwteams en de erkenning van hun potentieel, maar ook de erkenning van tekortkomingen die verbeterd kunnen worden.

Uitdagingen in samenwerkingBanken hebben een groeiende voorkeur voor grote vastgoedprojecten

Een bouwteam betrekt zowel de opdrachtgever als de aannemer bij het ontwerpproces, wat voordelen biedt maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Problemen ontstaan vaak door een gebrek aan open communicatie tussen beide partijen, of door onvoldoende inzet van de opdrachtgever in het team.

Belang van actieve inspanning

Het succes van een bouwteam hangt af van de actieve inspanning van zowel opdrachtgevers als aannemers. Het is essentieel dat opdrachtgevers voldoende capaciteit en technische kennis inbrengen om effectief deel te nemen aan het bouwteamproces.

Risico’s en kostenbeheersing

Het herkennen en beheersen van risico’s en bouwkosten moet explicieter worden aangepakt in bouwteams. Een verbeterd model voor bouwteamovereenkomsten zal betere adviezen en richtlijnen bieden om deze aspecten te adresseren.

Toekomstige Ontwikkelingen

Het vernieuwde model voor bouwteamovereenkomsten wordt verwacht in 2025. De input van opdrachtgevers en bouwers zal de richting van deze herziening bepalen. De initiatiefnemers bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om deel te nemen aan online bijeenkomsten om hun input te leveren voor deze verbeteringen.
Bron: cobouw.nl