Verandering in planschadevergoeding onder de Omgevingswet

8 november 2023

De Omgevingswet brengt veranderingen in de regeling voor planschade met zich mee, wat van invloed is op bedrijven en burgers. Deze veranderingen hebben betrekking op het moment waarop benadeelden nadeelcompensatie kunnen aanvragen.

Huidige regeling onder de Wet ruimtelijke ordeningInvoering Omgevingswet wordt uitgesteld tot wellicht 2023

Onder de huidige Wet ruimtelijke ordening kunnen burgers en bedrijven planschadevergoeding aanvragen zodra de gemeente planologische toestemming verleent voor een ruimtelijke ontwikkeling. Dit moet gebeuren binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Veranderingen onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet kan de gemeente toestemming verlenen voor ruimtelijke ontwikkelingen via een omgevingsplan. Planschade wordt nu nadeelcompensatie genoemd. Belangrijk is dat de Omgevingswet het schademoment verlegt voor indirecte schade, afhankelijk van de aanwezigheid van een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning als schadeoorzaak

Als een gemeente een ruimtelijke ontwikkeling enkel toestaat met een omgevingsvergunning, wordt deze vergunning beschouwd als de schadeoorzaak. Benadeelden kunnen dan pas na vergunningverlening nadeelcompensatie aanvragen, waarmee het schademoment verschuift.

Nadeelcompensatie bij start ontwikkeling

Wanneer een gemeente een ontwikkeling toestaat zonder omgevingsvergunning, kunnen benadeelden pas nadeelcompensatie aanvragen wanneer de ontwikkeling daadwerkelijk start of wanneer de gemeente relevante informatie publiekelijk maakt. Ook hier wordt het schademoment uitgesteld.

Achterliggende gedachte

De verschuiving van het schademoment is bedoeld om nadeelcompensatie alleen uit te keren voor daadwerkelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Dit voorkomt compensatie voor niet-gerealiseerde ontwikkelingen en erkent het omgevingsplan als een breder kader dan het traditionele bestemmingsplan.

Bron: cobouw.nl