Vastned constateert lagere huurprijzen bij het afsluiten van nieuwe contracten

5 november 2020

Vastned meldt een daling van huurprijzen voor winkelvastgoed. Deze organisatie heeft winkelpanden in de duurdere winkelstraten in zowel Nederland als België en Frankrijk. Het gaat daarbij vooral om contracten waarvoor tussentijds werd onderhandeld vanwege financiële problemen van de huurders als gevolg van de coronacrisis. De huren waren gemiddeld 1,8% lager. Zo meldt Vastned in een tradingupdate na het sluiten van de beurzen in Amsterdam. Ook over eerder dit jaar opnieuw afgesloten huurcontracten met Vastned een verlies noteren, gemiddeld liggen de huurinkomsten zo’n 2,7% lager dan vorig jaar. Wel positief is dat de panden nog steeds voor 97% bezet zijn, er is dus weinig leegstand.

Verliezen als gevolg van kwijtschelding

Tijdens de eerste lockdown periode in Europa als gevolg van de coronacrisis heeft Vastned ruim 1 mln aan huren kwijtgescholden. In totaal verwacht het concern over 2020 ruim 3 mln aan huren te moeten kwijtschelden. Tot nu toe is over de eerste 9 maanden van 2020 88% van de huurpenningen ontvangen. Door de daling van huurprijzen voor winkelvastgoed bij het sluiten van nieuwe contracten komt het resultaat over 2020 nog meer onder druk te staan. Cijfers maakt het bedrijf alleen bekend bij de presentatie van de halfjaar- en jaarcijfers.

Vastned constateert lagere huurprijzen bij het afsluiten van nieuwe contracten

Vastned rekent nog steeds op een positief resultaat over 2020

Ondanks dat er sinds de herfst sprake is van een tweede coronagolf en daarmee nieuwe maatregelen van overheden om geheel of gedeeltelijk in lockdown te gaan, verwacht Vastned het jaar toch met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Vastned verwacht dividend aan de aandeelhouders te kunnen uitkeren en rekent op een winst van ongeveer € 1,75 per aandeel. Hoeveel dividend er wordt uitgekeerd maakt Vastned pas bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020.

Bron: Het Financieele Dagblad