Vastgoedbeleggers onder vuur: rechters achten huurverhogingen oneerlijk

22 februari 2024

Meerdere rechters hebben recent vastgoedbeleggers op de vingers getikt vanwege de manier waarop zij huurverhogingen doorvoeren voor vrijesectorwoningen. Deze uitspraken, als zij standhouden, kunnen leiden tot terugbetalingen aan duizenden huurders die mogelijk jarenlang te veel hebben betaald.

Kritiek op verhogingen door rechters

Grote vastgoedbeleggers ontvangen steeds meer kritiek van rechters vanwege hun huurverhogingspraktijken. Verschillende uitspraken hebben vastgesteld dat de berekeningen van deze verhogingen oneerlijk zijn, wat mogelijk heeft geleid tot excessieve betalingen door huurders.

Potentiële impact op vastgoedbeleggers

Volgens experts kunnen deze recente uitspraken grote gevolgen hebben voor vastgoedbeleggers, met name diegenen die met pensioengeld beleggen. Zaken zoals die van Bouwinvest en Altera hebben reeds de aandacht getrokken, met potentieel aanzienlijke financiële gevolgen.

Juridische aspecten van huurverhogingen

Veel huurcontracten van grote verhuurders bevatten clausules die jaarlijkse huurverhogingen mogelijk maken, vaak met een inflatiecorrectie plus een opslag. Rechters hebben echter kritiek geuit op de willekeur van deze praktijk en vinden het in strijd met Europese regels die consumenten moeten beschermen.

Onzekerheid en rechtszaken

De rechtbanken hebben bepaalde huurverhogingen als onrechtmatig bestempeld, met als gevolg dat deze worden teruggedraaid. De vraag rijst nu of soortgelijke praktijken elders eveneens oneerlijk zijn, wat tot verdere rechtszaken kan leiden.

Afweging door de Hoge Raad

De situatie wordt gecompliceerder doordat de Hoge Raad moet beoordelen of deze huurverhogingen rechtmatig zijn. Dit proces kan van invloed zijn op duizenden huurcontracten en heeft mogelijk grote financiële implicaties voor zowel vastgoedbeleggers als huurders.

Bron: fd.nl