Vastgoedbeleggers en verhuurders willen huurpauze winkels

16 april 2020

Vastgoedbeleggers en verhuurders roepen via koepelorganisaties op om de huren voor Nederlandse winkeliers voorlopig op te schorten. Op die manier moeten winkeliers door de coronacrisis heen kunnen komen. Voorlopig gaat het om april, mei en juni en misschien wel tot 100%.

Op basis van solidariteit

De plannen zijn niet via een rechter af te dwingen. Vastgoedbeleggers en verhuurders moeten zelf bereid zijn tot de huurpauze. De verschillende belangenorganisaties riepen al eerder op om tot een uitstel van de huren te komen. Dit moet op basis van solidariteit gebeuren.

Juiste oplossing vinden

Het is niet gemakkelijk om de juiste oplossing te vinden. Eerst werd op langer uitstel en zelfs kwijtschelding ingezet. Vastgoedbeleggers bliezen dit op het laatste moment af. Toch is er overeenstemming dat verlichting noodzakelijk is om te overleven. Op die manier is een kaalslag in de retail te voorkomen. Winkeliers kunnen dit niet zonder korting op de huur. Banken zijn op hun beurt bereid soepel om te gaan met de aflossingsplicht van de beleggers, zo stelt de NVB.

Vastgoedbeleggers en verhuurders willen huurpauze winkels

Bedoeld voor de kleine winkelier

Het is vooral belangrijk dat vastgoedbeleggers zich richten op familiebedrijven, middenstanders en Nederlandse ketens. De grotere ketens zullen het met maatwerk moeten oplossen. Daarnaast is er ook voor grote internationale ketens met veel kapitaalkracht minder coulance.

Goede voortgang gemaakt

Lange tijd verliepen de onderhandelingen stroef. De partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar waar het ging om de kortingen. Ook de onderhandelaars en hun achterbannen zaten niet altijd op één lijn. Nu lijkt er schot in te komen. De polarisatie lijkt eindelijk af te nemen en partijen naderen elkaar. Ook het ministerie van Economische Zaken is onderdeel van de gesprekken. Ook overheidsingrijpen werd daarom bestudeerd.

Verhuurders versus ketens

Deel van het probleem vormde de houding van de grote ketens. Verschillende van deze ketens eisten eenzijdig korting of schortte eenzijdig de betalingen over de komende maanden direct op. Dit viel niet in goede aarde. Daarover werd al beklag gedaan in eerdere berichtgeving. Bedrijven met hoge schulden door mismanagement mogen vastgoedbeleggers niet laten bloeden, is de gedachte.

Bron: Het Financieele Dagblad