De vaart is eruit op de woningmarkt, prijsstijgingen vlakken af

17 mei 2019

Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt ziet een trend ontstaan op de woningmarkt. De prijzen stijgen niet meer zo hard als ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Prijzen voor koopwoningen stijgen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar nog wel maar de stijging is zo’n 2% lager dan voorheen. Ook bij de NVM constateert men een stabilisatie. In het eerste kwartaal van 2019 was de gemiddelde woningprijs ongeveer gelijk aan die van het laatste kwartaal van 2018.

Minder vertrouwen in de woningmarkt

Dat het sentiment aan het omslaan is blijkt volgens Conijn ook uit het feit dat de Eigen Huis Marktindicator van de VNG een negatieve trend laat zien. Vooral in grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam daalt het vertrouwen. Dat de enorme prijsstijgingen een halt wordt toegeroepen is zeker geen slechte ontwikkeling. Als huizen betaalbaarder worden en dus bereikbaar voor een grotere groep zal dit de doorstroming op de woningmarkt alleen maar ten goede komen. De prijzen van koopwoningen liggen nu, gecorrigeerd met inflatie, ongeveer op het niveau van 2008, toen de huizenmarkt op zijn top was vlak voor de crisis. Dat de prijzen niet zijn ‘ontploft’ komt deels door de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de strengere regels voor het afsluiten van een hypotheek.

De vaart is eruit op de woningmarkt, prijsstijgingen vlakken af

Gaan de huizenprijzen nu dalen?

Hoogleraar Conijn verwacht niet dat de huizenprijzen op korte termijn gaan dalen. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste stagneert de nieuwbouw van woningen nog steeds. Door de krapte is een prijsdaling niet te verwachten. Gemeenten zijn nog steeds terughoudend als het gaat om woningbouw. Er worden relatief veel dure woningen gebouwd, die na gereedkomen soms lastig te verkopen zijn. Een tweede reden is dat de rente voor een hypotheek nog steeds erg laag is. Mensen sparen te veel, investeren te weinig en daardoor is de kans groot dat de rente de komende jaren op dit lage niveau zal blijven.

Bron: Financieele Dagblad