Utrecht wil bouwtransport over water stimuleren: ‘Er liggen grote kansen voor aannemers’

9 oktober 2023

Utrecht streeft ernaar de aan- en afvoer van bouwmaterialen over water te bevorderen om ruimte te besparen en duurzaamheid te vergroten. De provincie ziet grote kansen voor de bouwsector maar merkt op dat koudwatervrees overheerst. In dit artikel worden de plannen van de provincie Utrecht besproken, de uitdagingen bij aannemers, en de rol van het Rijk in het stimuleren van watertransport.

Bouwprojecten aan het water: kansen voor duurzaamheidDe huren mogen in Utrecht stad de komende 4 jaar beperkt stijgen

In de komende jaren worden tal van bouwprojecten aan het water verwacht in Utrecht, waaronder duizenden woningen langs het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De provincie ziet hierin een gelegenheid om bouwmaterialen vaker over het water te transporteren. Deze aanpak zou niet alleen ruimte op de weg besparen, maar ook duurzamer en praktischer zijn.

Koudwatervrees bij aannemers en overheden

Ondanks de voordelen ervaren aannemers, binnenvaartschippers en overheden vaak koudwatervrees bij het overwegen van watertransport. In ruimtelijke ontwikkelingen wordt zelden rekening gehouden met water, en duurzame opties zijn vaak onderbelicht. Het benutten van vaarwegen vereist ook een goede waterinfrastructuur, wat een financiële injectie vraagt.

Pleidooi voor investeringen en advies

Gedeputeerde André van Schie van de VVD benadrukt de duurzaamheids- en efficiëntievoordelen van bouwmaterialenvervoer over water. Hij pleit voor een investeringsprogramma van het nieuwe kabinet om waterinfrastructuur te verbeteren en roept op tot meer bewustwording en acceptatie van watertransport. De provincie biedt advies en ondersteuning via het programmabureau Port of Utrecht.

Uitdagingen voor aannemers en overheden

De overgang naar watertransport vereist een verandering in mentaliteit bij aannemers en overheden, waarbij kansen op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie beter worden benut. Om watertransport aantrekkelijker te maken, wordt gekeken naar verbeteringen in de waterinfrastructuur en een systeem van havens en stadshaltes.

Rijk gevraagd om financiële ondersteuning

Om watertransport te stimuleren, vraagt de provincie het Rijk om financiële steun. Deze steun zou zich moeten richten op het verduurzamen van de binnenvaart, het aanpassen van de waterinfrastructuur, en het bevorderen van watertransport in aanbestedingen. Het doel is om in 2030 5 procent minder goederenvervoer over de weg te hebben.

Bron: cobouw.nl