Uitspraak RvS over stikstofuitstoot zet streep door bouwprojecten

29 juli 2019

De uitspraak over stikstofuitstoot die de Raad van State in mei 2019 deed heeft grote gevolgen voor verschillende bouwprojecten. Een bekend voorbeeld is de verbreding van de snelweg A27 door Amelisweerd die nu voorlopig van de baan is. Maar ook diverse bouwprojecten liggen stil of lopen op zijn minst ernstige vertraging op. De gemeente Ede wordt hard getroffen, hier is een aantal projecten zelfs per direct stilgelegd. De RvS heeft in de uitspraak over stikstofuitstoot geoordeeld dat de aanpak van de beperking van deze uitstoot niet voldoende is.

De woningbouw loopt vertraging op

De woningbouw, die toch al onder druk staat, loopt hierdoor ook vertraging op. Omdat bouwlocaties soms te dicht in de buurt liggen van natuurgebieden, mag er niet (meer) worden gebouwd. Niet alleen het bouwverkeer stoot te veel stikstof uit, ook de auto’s van bewoners die straks in de huizen zullen wonen zorgen voor een te hoge uitstoot. De uitspraak over stikstofuitstoot van de RvS heeft ook gevolgen voor de herontwikkeling van de voormalige militaire vliegbasis in Twente, ook dit project ligt stil.

Uitspraak RvS over stikstofuitstoot zet streep door bouwprojecten

Grote gevolgen voor de gemeente Ede

De gemeente Ede, gelegen dichtbij het Nationaal Park de Hoge Veluwe, wordt zwaar getroffen door de uitspraak over stikstofuitstoot. Omdat Ede een ‘groene’ gemeente is en er dus veel natuur in de buurt te vinden is, liggen nu liefst 50 bouwprojecten stil. De bouw van ruim 800 woningen ligt stil of wordt op zijn minst getroffen. De verantwoordelijk wethouder heeft hiervoor diverse malen gewaarschuwd, ook bij het Rijk. Ze kreeg maar weinig gehoor voor haar standpunt.

Meldpunt voor vertragingen van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de overkoepelende organisatie voor bouwbedrijven in Nederland, heeft een meldpunt in het leven geroepen waar vertragingen in bouwprojecten kunnen worden gemeld die het gevolg zijn van de uitspraak over stikstofuitstoot. Tot nu toe zijn hier al tientallen projecten aangemeld, het gaat om de bouw van duizenden woningen. Vooral projecten in buitengebieden lopen gevaar. De bewoners die daar zullen gaan wonen rijden bijna allemaal auto en dat verhoogt dus de uitstoot sowieso, ook omdat er eerder geen bebouwing was en er dus geen sprake is van compensatie. Het zal veel creatief denkwerk vergen om alle bouwplannen uiteindelijk toch te kunnen realiseren.

Bron: Het Financieele Dagblad