Tweede Kamer neemt nieuwe Energiewet aan

10 juni 2024

Introductie van de Energiewet

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de nieuwe Energiewet, een belangrijke stap richting de energietransitie in Nederland. Deze wetgeving, die bijna vijftien jaar in de maak was, vervangt de bestaande afzonderlijke wetten voor gas en elektriciteit uit 1998 en vormt de basis voor een duurzaam energiesysteem. De energiewereld reageerde positief op deze ontwikkeling, waarbij zowel energiebedrijven als netbeheerders de nieuwe regels als noodzakelijk beschouwen voor een duurzame toekomst.

Een einde aan oude regelgevingVerduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

De Energiewet beëindigt de aparte regelingen voor gas en elektriciteit die dateren uit een tijdperk van liberalisering van de energiesector. Demissionair minister voor Klimaat Rob Jetten (D66) benadrukt dat de huidige energievoorziening niet meer te vergelijken is met die van twintig jaar geleden. Volgens Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie), is de nieuwe wet een mijlpaal voor de duurzame energiesector.

Aanpak van een vol stroomnet

Een van de belangrijkste veranderingen die de nieuwe wet brengt, is de mogelijkheid voor zon- en windparken om een aansluiting op het elektriciteitsnet te delen. Dit is een efficiënte oplossing, aangezien de opwekking van zonne- en windenergie vaak niet tegelijkertijd plaatsvindt. Voorheen moesten projectontwikkelaars elk een eigen kabel aanleggen, wat leidde tot overbelasting van het stroomnet. Daarnaast krijgen scholen en ziekenhuizen voortaan voorrang bij netaansluitingen boven andere bedrijven, wat zorgt voor een betrouwbaardere energievoorziening voor essentiële diensten.

Meerdere duurzame brandstoffen

De nieuwe wetgeving ondersteunt een energiesysteem dat draait op meerdere duurzame brandstoffen, zoals groen gas, groene stroom en waterstof. Dit in tegenstelling tot de oude wetgeving, die gericht was op een fossiel energiesysteem met aardgas en elektriciteit. Netbeheer Nederland, de branchevereniging van netbeheerders, noemt de instemming met de wet een cruciale stap die het eenvoudiger maakt om het stroomnet sneller uit te breiden.

Energie delen binnen netwerken

De Energiewet maakt het ook mogelijk voor mensen en bedrijven om energie binnen hun netwerk op te wekken en te delen. Deze zogenaamde energiehubs zijn vooral nuttig op bedrijventerreinen met een overbelast stroomnet. Een voorbeeld hiervan is de industrie in Hapert, waar bedrijven stroom met elkaar delen om nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. Dankzij de nieuwe wet worden dergelijke groepscontracten gemakkelijker af te sluiten.

Verbeterde consumentenbescherming

Een belangrijk aspect van de nieuwe wet is de verbeterde bescherming van consumenten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer bevoegdheden om vergunningen in te trekken van energieleveranciers die zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken, zoals ongewenste telefonische verkoop. Daarnaast wordt het voor netbeheerders eenvoudiger om data over energiegebruik te delen, en zijn consumenten beter beschermd bij faillissementen van energieleveranciers.

Vooruitblik

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer stemden alleen SP, FvD en Ja21 tegen, waardoor de kans groot is dat het voorstel ook in de Senaat wordt aangenomen. Als dat gebeurt, zal de wet in 2025 in werking treden. Hoewel de Raad van State eerder kritiek uitte op het samenvoegen van de gas- en stroomwetten, ziet minister Jetten de nieuwe regelgeving als het fundament van de energietransitie en blijft hij overtuigd van de meerwaarde ervan.

Bron: fd.nl