Tot 200 huurwoningen Amsterdam voor verplegers en leraren

18 december 2019

Het komende jaar stelt Amsterdam 200 woningen beschikbaar voor onderwijzers en zorgverleners. Hiermee wil de gemeente het grote tekort aan docenten en verplegend personeel verkleinen. Het voorrangsbeleid komt tot stand door een afspraak tussen de gemeente en de woningcorporaties in Amsterdam. Hoewel de maatregel op forse kritiek stuit, zijn ook andere gemeenten bezig met deze beleidsvoering. Rotterdam en Den Haag verkeren nog in de verkennende fase. Utrecht geeft leraren al voorrang op sociale huurwoningen.

Voorrangsbeleid huurwoningen Amsterdam

Het lerarentekort is in veel grote steden een groot probleem. Dit valt mede te wijten aan het tekort aan betaalbare woningen voor onderwijs gevend personeel. Leraren die een andere woning zoeken, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding, vertrekken noodgedwongen naar elders. De woningcorporaties gaan mee in de nieuwe afspraken, maar zien ook de keerzijde ervan. Door het voorrangsbeleid voor onderwijzers en verplegers, komen andere huurders op een achterstand te staan. Met een wachtlijst van zo’n 15 jaar is dat zeker geen positieve ontwikkeling.

Tot 200 huurwoningen Amsterdam voor verplegers en leraren

Complex probleem

Of het voorrangsbeleid voor huurwoningen Amsterdam aan meer leraren en verplegers gaat helpen, is nog maar de vraag. Ook de veelzijdige problematiek is in het onderwijs een bepalende factor. Omdat veel kinderen in de stad te maken hebben met een taalachterstand of in armoede leven, is hun situatie complex. Dat vraagt veel kennis en kunde van onderwijzers. Een ‘grotestedenbonus‘ in het salaris van onderwijsgevenden zou kunnen helpen. In buitenlandse steden, zoals Londen, is deze bonus er al lang. Helaas ligt die beslissing niet bij de gemeente, maar bij het Rijk.

Meer is nodig

Om nog meer woonruimte te creëren worden drie Amsterdamse scholen omgebouwd tot appartementen. Hoewel de schoolbesturen in Amsterdam blij zijn met het voorrangsbeleid, geven zij aan dat het niet genoeg is. Ook de gemeente erkent dit, maar ziet tegelijkertijd geen extra mogelijkheden op de overspannen woningmarkt. Het is duidelijk dat, wat betreft huurwoningen, Amsterdam een flinke uitdaging heeft. Daarnaast moeten er richtlijnen komen voor leraren, die kiezen voor een carrièreswitch. Zij kunnen niet in de woning blijven. Het nieuwe Amsterdamse beleid kent dus nog de nodige kanttekeningen.

Bron: Het Financieele Dagblad