Toeristisch Montferland ziet niets in nog meer ‘blokkendozen’

24 april 2024

In Montferland, een geliefde toeristische bestemming in Gelderland, staat de snelle groei van de logistieke sector haaks op de rust en natuur waar toeristen voor komen. De expansie van distributiehallen langs de provinciale weg dreigt het landschap te veranderen en zorgt voor overlast voor bewoners. Het samengaan van toerisme en industriële ontwikkeling blijkt problematisch, met zorgen over de leefbaarheid en de huizenmarkt die onder druk staat.

Strijd om de ruimte voor logistiekCDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op beperk bouw grote distributiecentra

Het gemeentebestuur streefde naar verdere uitbreiding van het logistieke cluster, maar lokale partijen, gesteund door bezorgde burgers, blokkeerden deze plannen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met als gevolg dat er nu wordt gefocust op het behoud van de balans tussen economische ontwikkeling en behoud van het toeristische karakter van de regio.

Arbeidsmigranten en huisvesting

Naast de strijd om de ruimte voor logistiek is er ook aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gebrek aan geschikte huisvesting leidt tot spanningen en problemen in de gemeenschap. De overheid werkt aan oplossingen, zoals de bouw van grootschalige accommodaties voor arbeidsmigranten, om de druk op de lokale huizenmarkt te verlichten.

Behoud van natuur en leefbaarheid

Terwijl de discussie over de uitbreiding van het logistieke terrein voortduurt, benadrukken zowel lokale belanghebbenden als bedrijfsleiders het belang van het behoud van natuurlijke landschappen en de kwaliteit van leven in de regio. Zij pleiten voor een duurzame benadering van economische ontwikkeling die rekening houdt met de behoeften van zowel de industrie als de lokale gemeenschap.

Bron: fd.nl