Toename van managers: Een zegen of een vloek?

1 februari 2024

Opwaartse trend

Het aantal managers volgens het CBS vertoont een stijgende lijn na een eerdere daling, maar het exacte aantal kan vertekend zijn door onvolledige tellingen.

Rol van teamleiders

Teamleiders, hoewel niet altijd meegeteld als managers, spelen een cruciale rol in organisaties, vooral vanwege hun directe invloed op het werkplezier en de prestaties van medewerkers.

Spanwijdte van leidinggevenden

De omvang van teams, ook wel de spanwijdte genoemd, is van invloed op de tevredenheid en het verloop van medewerkers, waarbij een grotere spanwijdte vaak leidt tot negatieve gevolgen voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Kwaliteit boven kwantiteit

Naast de omvang van het team, zijn de kwaliteiten van de teamleider essentieel, aangezien zij een grote invloed hebben op de betrokkenheid en prestaties van medewerkers, vooral in kleinere teams.

Optimalisatie van leiderschap

De ideale situatie zou meer teamleiders met kleinere teams zijn, mits deze leiders beschikken over de juiste vaardigheden en motivatie om het werk te verbeteren en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

Conclusie: een gebalanceerde aanpak

Hoewel een toename van managers op zichzelf niet per se goed of slecht is, is het belangrijk om te streven naar een optimale balans tussen het aantal leidinggevenden en de grootte van teams, waarbij de kwaliteit van het leiderschap een cruciale rol speelt in het creëren van een productieve en bevredigende werkomgeving.

Bron: NRC