Tilburg eist systeem voor opvang van regenwater bij nieuwbouw

20 februari 2023

De gemeente Tilburg stelt voorwaarden voor de opvang van regenwater bij het realiseren van nieuwbouw. Daarmee is de Brabantse gemeente zeer vooruitstrevend. In de toekomst moet regenwater op eigen terrein worden opgevangen. De hemelwaterafvoer mag niet meer op het riool worden aangesloten. Wie wil bouwen in Tilburg moet investeren in infiltratiesystemen of een ondergronds bassin. Het plaatsen van regentonnen wordt als onvoldoende van de hand gewezen door de gemeente.

Tientallen projecten per jaar

Wethouder Rik Grashoff licht toe dat de gemeente Tilburg eisen kan en gaat stellen aan bouwprojecten. De opvang van regenwater moet worden gewaarborgd bij bouwplannen, maar ook bij werk aan de openbare ruimte. In grote delen van Nederland zijn zorgen over de watervoorziening. In de winter valt er vaak veel neerslag en in de zomer zijn er juist langdurige droge periodes. Daarom wil Tilburg voorkomen dat regenwater zomaar het riool in stroomt. Het doel is niet alleen het ‘bewaren’ van water, maar meer het gedoseerd laten doorstromen van water in de grond.

Tilburg eist systeem voor opvang van regenwater bij nieuwbouw

25% meer neerslag

Volgens berekeningen van deskundigen is er de afgelopen 100 jaar gemiddeld 25% meer regen gevallen. Dat water moet ergens heen. Op een gemiddeld dak valt per jaar zo’n 45.000 liter water. Als dat gedoseerd in de grond kan zakken betekent dat een aanzienlijke ontlasting van het riool.

Landelijke regels

Bouwend Nederland, de overkoepelende organisatie van bouwondernemers, is niet enthousiast over de plannen van Tilburg. Zij zien meer in landelijke regelgeving. Het is niet werkbaar om per gemeente met verschillende regels te moeten werken, stelt Bouwend Nederland in een reactie. De kosten voor bouwprojecten zijn al fors hoger dan voorheen. Met regels die per gemeente verschillen zullen deze kosten alleen maar verder oplopen. De regelgeving moet alles omvatten, dus zowel wateroverlast als droogte, hitte en biodiversiteit.

Bron: Het Financieele Dagblad