Tienduizenden extra woningen dankzij de Woningbouwimpuls van minister Ollongren

21 september 2020

De regering investeert 290 mln euro voor de Woningbouwimpuls. Met dit project moeten versneld 27 woningbouwprojecten worden uitgevoerd die in totaal 51.000 nieuwe woningen moeten opleveren. De gemeenten en provincies investeren samen nog eens 331 mln euro. Deze projecten moeten een deel van de nog steeds grote woningnood in Nederland op gaan lossen.

Woningen voor starters en mensen met een minimuminkomen

De woningen die in het kader van de Woningimpuls gebouwd gaan worden zijn vooral bedoeld voor starters en mensen met een laag inkomen, die het nu erg moeilijk hebben op de woningmarkt. De projecten die nu zijn toegewezen voor subsidie is nog maar het begin, aldus verantwoordelijk minister Kasja Ollongren. Zij hoopt in de komende tijd nog meer aanvragen van gemeenten te kunnen honoreren zodat de woningbouw een verdere impuls kan krijgen. Het Rijk heeft zich tot taak gesteld om tot aan 2030 ruim 845.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Tijdens Prinsjesdag 2019 werd hiervoor een voorlopig budget van 1 mld euro beschikbaar gesteld.

Tienduizenden extra woningen dankzij de Woningbouwimpuls van minister Ollongren

In oktober 2020 nieuwe aanvraagronde voor gemeenten

De nu aangemelde projecten kunnen hopelijk begin 2021 van start gaan. In oktober 2020 volgt een nieuwe aanvraagronde waarin gemeenten projecten voor nieuwbouw kunnen aanmelden. Het moet gaan om projecten die niet kunnen worden gerealiseerd zonder een aanzienlijke financiële bijdrage van de overheid. De subsidie moet worden aangewend om betaalbare woningen te bouwen en om de omgeving goed in te richten. Te denken valt aan kosten voor bodemsanering, een goede infrastructuur die goed aansluit op openbaar vervoer of het uitkopen van bedrijven die voor de woningbouw moeten verhuizen.

21 projecten in Woondealregio’s

Minister Ollongren maakte al eerder afspraken over woningbouw in een aantal regio’s. In deze zogenaamde Woondealregio’s zullen 21 van de 27 projecten in het kader van de Woningbouwimpuls worden uitgevoerd. Het gaat om projecten in onder andere Den Haag, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. De afspraak is dat 65% van de te bouwen woningen bedoeld is voor starters, mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw, middenhuur en goedkope koopwoningen. Ook voor bepaalde groepen zoals senioren en studenten is speciale aandacht.

Tweede ronde biedt kans aan afgewezen projecten

De tweede ronde van de Woningbouwimpuls biedt onder andere een herkansing aan projecten die eerder werden afgewezen. De afwijzing was soms gebaseerd op onvoldoende onderbouwing of omdat het project nog niet goed was uitgewerkt. Met een aantal aanpassingen kunnen deze projecten in de tweede ronde wellicht alsnog in aanmerking komen voor subsidie. Minister Ollongren gaat in gesprek met de gemeenten die het betreft en zij kunnen een beroep doen op ondersteuning van het Expertteam Woningbouw.

Bron: Stadszaken.nl