Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

7 juni 2021

De nieuwe Omgevingswet treedt halverwege 2022 in werking. Vooruitlopend daarop konden bureaus voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen oefenen met de omgevingssoftware die voor deze wet is ontwikkeld. Dit is belangrijk, want voordat de wet van kracht wordt moeten alle betrokken partijen hier goed mee om kunnen gaan. Omdat de Omgevingswet is gebaseerd op participatie en samenwerking zijn dit altijd meerdere partijen. Uit de testen bleek dat er nog veel te verbeteren valt. Daarom werd besloten om de nieuwe wet stapsgewijs in te voeren en over een langere periode uit te smeren.

Ontwikkeling op basis van activiteiten

Aan de nieuwe Omgevingswet wordt al jaren gewerkt. Belangrijkste uitgangspunt is dat er wordt gewerkt op basis van activiteiten en niet meer op bestemmingen. Hierdoor krijgen initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een terrein veel meer vrijheid. Er wordt straks niet meer gewerkt met het alom bekende bestemmingsplan maar met omgevingsplannen. Gemeenten konden hier al langer mee experimenteren. Andere partners zoals Ruimtelijke ordening bureaus en stedenbouwkundigen hadden tot voor kort nog geen toegang tot de software. Daar komt nu verandering in.

Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

Testen met het Kennislab

Voor het testen van de omgevingssoftware werkten verschillende bureaus nauw met elkaar samen. Normaal elkaars concurrent, maar nu samenwerken om te onderzoeken of de software goed werkt en om eventuele fouten en verbeterpunten te kunnen aandragen. Tijdens de proef werd een voormalige scheepswerf en bedrijventerrein in Vlissingen heringericht en er werd gewerkt aan een ontwikkelingsplan voor woningbouw in Zeist. Uit de test bleek dat de software nu slechts een raamwerk biedt Gemeenten moeten zorgen voor nadere invulling om de ontwikkeling van gebieden binnen hun gemeentegrenzen testuren.

Bestemmingsplannen voorlopig handhaven

De conclusie van de test van de ontwikkelsoftware behorend bij de Omgevingswet is dat er nog veel moet gebeuren. Deskundigen uit de praktijk stellen dan ook voor om de huidige procedure die uitgaat van bestemmingsplannen voorlopig te blijven gebruiken. Het goed door ontwikkelen van de nieuwe omgevingsplannen gaat wellicht nog enkele jaren in beslag nemen. Gezien de urgentie voor woningbouw kan hier niet op worden gewacht. Het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de invoering van de wet, bekijkt of het mogelijk is om de bestemmingsplannen voorlopig te handhaven en te kiezen voor een geleidelijke invoering zonder dat de Omgevingswet hoeft te worden aangepast. Zo niet dan zal wijziging van de wet aan de orde moeten komen. De deskundigen zijn het erover eens dat invoering met de huidige stand van zaken niet haalbaar is.

Bron: Stadszaken