Taxaties van woningen zorgen voor nog harder stijgende huizenprijzen

13 augustus 2020

De prijzen van woningen blijven maar stijgen, zelfs nu Nederland anno 2020 wordt geconfronteerd met een diepe economische crisis als gevolg van de uitbraak van Covid-19. Maar hoe betrouwbaar zijn de taxaties van woningen? Uit onderzoek blijkt dat wanneer een huiseigenaar verschillende taxateurs langs laat komen, er vaak grote verschillen zitten in de prijs die de woning volgens het taxatierapport waard is. Bij woningen in het duurdere segment kan er een verschil van soms tonnen optreden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling naar het oordeel van deskundigen.

Vraagtekens bij de betrouwbaarheid van taxaties

Er worden vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van taxatierapporten van woningen. Niet alleen wordt één en hetzelfde pand vaak zeer verschillend gewaardeerd. Ook een koper, die voor de hypotheek een taxatierapport nodig heeft, krijgt vaak een uitkomst die, hoe toevallig, precies het bedrag oplevert dat nodig is voor de hypotheek, ook als de koper flink boven de vraagprijs heeft geboden om het huis te kunnen krijgen. De Nederlandsche Bank deed onderzoek naar woningtaxaties en kwam tot een verontrustende ontdekking. In de overgrote meerderheid van de gevallen kwam de taxatiewaarde hoger uit dan de vraagprijs voor de woning. Bij 1 op de 3 woningen bedroeg de taxatiewaarde precies de verkoopprijs. Hierdoor is er sprake van structurele overwaardering van woningen volgens DNB, een ontwikkeling die zorgelijk mag worden genoemd.

Taxaties van woningen zorgen voor nog harder stijgende huizenprijzen

Verdere oververhitting van de woningmarkt

De huidige werkwijze van taxateurs werkt in de hand dat de woningmarkt nog meer oververhit raakt. Als de taxatie zodanig wordt opgesteld dat deze uitkomt op de overeengekomen koopsom, waardoor de koper de gewenste hypotheek kan krijgen, lopen kopers het risico in de financiële problemen te komen omdat ze meer lenen dan verantwoord is. Ook worden de prijzen door deze manier van het vaststellen van taxaties van woningen nog verder opgedreven. Volgens DNB moeten taxateurs hun waardebepalingen doen op basis van objectieve criteria en zich niet laten leiden door de wensen van kopers en verkopers.

Verificatie door het NWWI

Alle taxatierapporten die worden opgesteld moeten worden beoordeeld door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Maar dit zorgt er niet voor dat een feitelijk te hoge taxatie wordt afgekeurd. Taxateurs maken gebruik van zogenaamde referentiewoningen, vergelijkbare woningen die in de afgelopen periode zijn verkocht. Omdat de prijzen van deze huizen vaak ook zeer hoog zijn, accepteert de NWWI deze als referentie. Bovendien is het zo dat als een te hoge taxatie wordt afgekeurd, de verkoop niet doorgaat, waardoor meerdere partijen met een strop zitten. De verkoper verkoopt zijn huis niet, de koper heeft geen woning, de bank kan geen hypotheek verstrekken. Dit legt de nodige druk op de taxateurs om tegemoet te komen aan de wensen van deze partijen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, maar het is niet te verwachten dat hier op korte termijn een einde aan zal komen.

Bron: NRC Next