Stroomnet te vol voor bouw nieuwe kerncentrales

5 maart 2024

Uitbreiding stroomnet noodzakelijk

De bouw van nieuwe kerncentrales, zoals gewenst door het demissionaire kabinet, kan leiden tot knelpunten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit blijkt uit een studie van hoogspanningsbeheerder Tennet.

Ruimte voor windenergie versus kernenergieAmsterdam kan niet uitbreiden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet

De geplande uitbreiding van windenergie op zee tot 2035 legt een grote druk op de capaciteit van het hoogspanningsnet. Tegelijkertijd wil het kabinet kerncentrales met een vermogen van minstens 1 gigawatt in 2035 laten draaien.

Verzet tegen hoogspanningsmasten in Zeeland

Uitbreiding van het stroomnet is waarschijnlijk noodzakelijk, maar dat stuit op verzet in Zeeland. Omwonenden, gemeenten en de provincie willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in het landschap. Ondergrondse kabels zijn een alternatief, maar dat verhoogt de kosten.

Beperkte ruimte voor kerncentrales

De studie concludeert dat er op de Maasvlakte geen ruimte is voor kerncentrales zonder knelpunten. In Borssele is er wellicht ruimte voor één kerncentrale, maar dan zijn er twee voorwaarden:

  • Flexibele stroomvraag: Bedrijven en huishoudens moeten hun stroomverbruik afstemmen op piekuren.
  • Geen windparken na 2035: Er is geen ruimte voor extra windenergie op zee na 2035.

Kabinet onderzoekt onzekerheden

Demissionair minister Jetten (Klimaat) wil de onzekerheden uit de studie nader onderzoeken. Het kabinet beslist in 2025 waar de kerncentrales gebouwd worden.

Bron: fd.nl