Strijd tegen woonfraude wordt aangescherpt

8 juli 2019

De slechte doorstroming op de woningmarkt wordt voor een groot deel bepaald door woonfraude. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken wil daarom een slag maken in het bestrijden van deze fraude met sociale huurwoningen. Daarom moet de maximale boete voor illegale onderhuur met ingang van 1 juli 2020 verhoogd worden naar € 83.000, een verviervoudiging. Ook moeten gemeenten, corporaties en overheidsinstanties meer werk maken van het snel opsporen van fraudeurs. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die niet veel te besteden hebben. Juist aan deze woningen verdienen fraudeurs nu op een onrechtmatige manier geld.

Wachttijd door wanpraktijken

Woonfraude is een groot probleem in Amsterdam. Er zou naar schatting 10% tot 20% van de Amsterdamse huurwoningen in de gereguleerde sector illegaal worden onderverhuurd. De fraude wordt vooral gepleegd door huurders die een tweede woning hebben en winst behalen in een tijd van grote tekorten aan woningen. Door deze wanpraktijken worden de wachtlijsten alleen maar langer en is de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels veertien jaar. Het inzetten van een publiekscampagne is een mogelijkheid sociale huurders aan te spreken op hun overtreding en hen door de hoogte van de boete af te schrikken. Toch is het niet waarschijnlijk dat er veel fraudeurs gepakt zullen worden. Bovendien is de hoge boete bestemd voor mensen die herhaaldelijk zijn betrapt.

Voorzichtig met persoonsgegevens

De achterban zou veel meer bevoegdheden moeten krijgen om te kunnen controleren of de persoonlijke gegevens van onderlinge huurders blijven kloppen, vindt woningcorporatie Aedes. Deze wens stuit op privacy bezwaren bij de minister. Zij wil deze controle alleen laten plaatsvinden bij de afsluiting van het huurcontract en de persoonsgegevens daarna beschermen. Vanwege de AVG, de Europese wet op de privacy is het voor woningcorporaties en andere instanties een lastige zaak om persoonsgegevens te koppelen. Toch is dit wel van belang, volgens de minister, omdat woonfraude in veel gevallen niet op zichzelf staat. Ook toeslagen- en uitkeringsfraude spelen dan vaak mee.

Aanpassingen op de huurmarkt

Naast het aanpakken van woonfraude wil minister Ollongren beweging krijgen in de vastgelopen huurmarkt. Hiervoor is een conceptwetsvoorstel gepresenteerd. Ze komt daarmee huurders met een middeninkomen tegemoet, zodat deze gemakkelijker een sociale huurwoning krijgen toegewezen. De gehanteerde inkomensgrens, die afhankelijk wordt van de huishoudsamenstelling, daalt voor een eenpersoonshuishouden licht naar €35.000. Voor gezinnen met hogere lasten geldt een inkomensgrens van €42.000, terwijl die nu nog is vastgesteld op €38.035. Verhuurders krijgen de flexibiliteit om de huur fors te verhogen als huurders meer inkomsten krijgen of jonge huurders korting te geven tot ze de volledige huur kunnen betalen.

Bron: Het Financieele Dagblad