De strijd tegen het stijgende water met drijvende steden

29 april 2019

Het peil van het zeewater stijgt. Daar kunnen we niet onderuit. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd is dit een bedreiging voor de hoeveelheid beschikbaar land voor de mens. Daarom heeft een groep ontwikkelaars en onderzoekers nu een plan bij de Verenigde Naties neergelegd om in zee drijvende steden te bouwen. Wonen we over enkele decennia letterlijk op het water?

Prototype kunstmatig eiland in ontwikkeling

Start-up onderneming Oceanix City meent het serieus. Zij willen eilanden in de zee bouwen waar de mens in de toekomst kan gaan wonen. Het plan is om deze eilanden aan elkaar te koppelen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Er wordt momenteel gewerkt aan zo’n eiland dat als prototype moet gaan dienen om investeerders enthousiast te maken voor deze innovatieve plannen. Volgens de oprichter van Oceanix City is de situatie in 2050 zo nijpend geworden dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen.

De strijd tegen het stijgende water met drijvende steden

Als gevolg van kust erosie zullen steden uiteindelijk door het water worden verzwolgen en moeten de huidige inwoners elders een veilig heenkomen zoeken. De eilanden in zee kunnen hiervoor uitkomst bieden. Deze situatie geldt voor zo’n 90% van de huidige grootste steden ter wereld. Er is sprake van forse overbevolking en dus worden deze steden steeds opnieuw ‘aangevuld’ met zand. Dat het probleem daardoor alleen maar groter wordt, daarvoor hebben de stadsbesturen volgens Oceanix City geen oog.

Bewoners aangewezen op zelfredzaamheid

De plannen zijn behoorlijk idealistisch. Zo worden er op de eilanden in de oceanen groenten verbouwd en mosselen en vis gevangen om de bewoners van voedsel te voorzien. In de plannen van Oceanix City wonen op meerdere geschakelde eilanden zo’n 10.000 mensen. Die moeten zelf hun afval recyclen en zich uitsluitend voortbewegen met elektrische voertuigen. Gebouwen op de eilanden mogen niet hoger zijn dan 7 verdiepingen om te voorkomen dat het eiland bij harde wind uit balans raakt en omslaat.

Deze steden in het water moeten niet alleen beschikbaar komen voor de rijken maar voor iedereen. Want er komt een tijd dat het land bij lange na niet meer toereikend is voor de mensheid op aarde. Strijden tegen het water zal daarbij weinig helpen volgens de initiatiefnemers. De toekomst zal uitwijzen of hun plannen uiteindelijk realiseerbaar zijn.

Bron: Financieele Dagblad